1741 Meting der Huisen

18.12.1741; Staat van metinge der huisen en nieuwe gronden van Schoonebeek.

                                      (de uitbreidingen i.v.m.  1654)

 1              1 Berent en Warse Klasen;       nieuw huis; 3G v.h. oude huis; nu  6G.

2

3

4             2             Hindrik Engberts;                 huis met 1G uitgebreid                      G = gebint

5             3             Hindrik Luitie;                     huis met 1G uitgebreid                       schepel = 678 m2

6                                                                                                                                oude register = 1654

7             4             Hindrik Taken;                    huis met 2G uitgebreid, nu 5G.

8             5             Berent Uninge;   huis rnet1G uitgebr. nu 9G;  huis"op de woesten" vermaakt tot 2; het nieuw 5G.

9             6             Geert Uninge;     huis met  1G uitgebreid, nu 9G;                 1 schepel gesaay angemaakt.

10

11           7             Berent Cruse;     huis  met 1G uitgebreid, nu 10G;                  6 schepel gesaay angemaakt.

12           8             Jan Wenninge;                                                                          2 schepel gesaay angemaakt.

13           9             Sasse Wenninge;  huis en schuur gescheiden;  oud huis 9G,  nw.huis 6g; schuren 6G;  2schepel

14           10           Hindrik Wenninge;  huis met 1G uitgebreid, nu 10G;              2 schepel gesaay angemaakt.

15

16

17

18           11           Schulten Hermen;    huis met 1G uitgebreid, nu 5G.

19           18           Lands Soldaat;         een nieuw huis gebouwd; 2G.

20           12           Schulten Berent        als op het oude register.

21

22           13           Hindrick Commer;           2 schepel gesaay angemaakt.

23           14           Roelof Poppen of Hanneken;         huis met 2G uitgebreld nu 9G.

24           15           Lambert Jonk Otten;                      huis met 3G uitgehreid, nu 7G.

25

26

27

28           16           Hindrick Clasen;                         huis met 1G uitgebreid, nu 9G.

29           17           Wilm Poppen;        als op het oude register.

30           19           Hindrick Poppen;   als op het oude register.

31

32           20           Jonge Jan Eijsen;   huis met 2G uitgebreid, nu 9G.

33           21           Luities Eijsen Mulder;  als op het oude register.

34           22           Eijse Lucas;         als op het oude register.

35           23           Jan Hilterman;     als op het oude register.

36           24           Harmen Wolbers;   huis met  1G uitgebreid, nu 9G;         2 schepel gesaay angemaakt.

37           25           Jan Wolbers;                      2 schepel gesaay angemaakt.

38           26           Hindrik Wolbers;   huis met 1G uitgebreid, nu 9G;          2 schepel gesaay angemaakt.                   

39

40           27           Hindrick Wilms;    huis met 1G uitgebreid, nu 9G;          2 schepel gesaay angemaakt.

41           28           Pieter Wilms;         als op het oude register.

42

43           29           Geert Mages;         als op  het oude register.

44

45

46           31           Johan Hoonberg;   als op het oude register.

47           32           Hindrick Heckuan;     huis met 1G uitgebreid, nu 6G;    nieuwe schuur 3G.

48           33           Jan Holties;   op het oude register als verbrand; nu gescheiden;   op ieder een nieuw huis  5G en

49                                                                                            nicuwe schuur van de oude mede gemaakt samen 6G.

50           30           wed. v. Engbert Cijiers;      huis met 1G uitgebreid, nu 6G;   schuur + 1G

51           34           Jan Ellen;  huis was in 1654 zeer vervallen,  nu 6G   en een nieuwe schuur 3G; 2 sch. gesaay

52                                                                                                                                                        angemaak          

53           35          Berent Ellen;           huis met 2G uitgebreid, nu 6G;    schuur was in 1654 vervallen nu 4G;  2 sch.     

                                                                                                                                                     gesaay angemaakt.

53

Getekend, evanals de begeleidende brief: alleen door J.R.Haasken Scholtus\par

N.B De namen van de erven zijn merendeels identiek aan die uit het register van 1654. Bovengenoemden zullen dus waarschijnlijk niet de bewoners anno 1741 zijn. Mogelijk zijn de oude namen gebezigd om de vergelijking met het oude register mogelijk te maken.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl