1748 Liberale Gifte

 1748: Register van personen die te Schoonebeek de le termijn van de "Liberale Gifte" hebben voldaan.   (belastlng van 2% op alle bezit boven f.2.000.-voor het aanwerven van nieuwe troepen door stadhouder Willem IV i.v.m. Franse inval).

 

1     39      Warse Klasen,  z'n zuster Hendrikje, de knecht  Jan Harms  doen de eed en  le termljn  "In de kiste"gestort.

2     38      Klaas Lucas  deed de eed en le termijn; de meid  Geesjen geen f.100.-,geen eed, wel iets gestort.

4     37      Harm Engbers, zoon  Jan Engbers eed en le termijn,knechten Geerling en Jan  geen f.100.-.eed,iets gestort.

5   

6     36      Geert en Hendrik Engbers, eed en le termijn;meid  Swaantien, heeft geen f 100.-, eed,iets gestort.       

7     35      Derk Hindriks en z'n broer Hindrik Hindriks hebben de eed gedaan en de le termjn "In de kiste gestort".

8     34      Jan Uninge eed en le termijn; Engbert, Pieter en Geert Unij, meid  Swaantien  f.100.-;  eed; iets gestort.

9     33      Hindrik Uninge en z’n moeder Jantien en knecht Berent deden eed en le termijn "In de kiste".

11   32     Hindrik Croese eed, le term. gest.;knechten Hilbert  en Geert,  meiden  Aale,Geesjen -f.100.-/eed; iets gest

12   31     Engbert en Jantien Wenninge  hebben de eed gedaan en le termijn "In de kist gestort".

13   30     de knecht v Olde Willem Sassens kinderen, knechten Jan,Hindrik,Berent,meid Geesjenf.100.-/eed iets gest.

14   29     Wolter Wenninge en desselvs moeje Geesjen Wenninge hebben de eed gedaan en le term. Gestort.

15   28     Willem Sassens weduwe voor haar en haar kinderen boedel,haar zwager Jan Sassen, de knecht Steven.                                                                                                                                                                   

16              hebben de eed gedaan en le temijn gestort; knecht Jan Geerts had geen f.100.-maar heeft wel iets gestort

17

18   27    Lucas Scholten heeft de eed gedaan en de le termijn in de kiste gestort.

19   26    de Landsoldaat heeft geen f.100.-, geen eed gedaan, maar iets in de kiste gestort.

20   25    Evert Scholten heeft eed gedaan en le termijn gestort; z'n knecht Arent Berents -f.100.-/eed, iets gest.

21   24    Pastor Hardenberg eed + le termijn van Drentse goederen; "openlijk" le termljn ad  f.4-15.0 van z'n

                            Groningse goedern; meid had geen f.100.-;geen eed;iets gestort.

22   23     Hindrik Gommer voor hem en z.n zuster en broers de eed en de le terrnijn; knecht Tonnes en meid Fenne.

23   21    Hammink Weggeman; eed, le term; meid Hindrikjen koelts -f.100.-; iets gest.              -f.100-;iets gestort.

                        Willem Everts eed, le termijn, knecht Gerrit  Jans geen f.100.-; iets gest.

24   22    Roelof Lambers coster, eed en le termijn; meid Hindrikjen heeft geen f.100.- iets gestort.

27                                                                                                                                                         geen eed,lets gest.

28   20    Jan  Claasen eed,le termijn gestort; knecht Harm Harms eed,1e term. gest. knecht Harm Egberts -f.100.-.

29   19    Jan Poppen heeft de eed gedaan le termljn gestort.

30   18    Hindrik Poppen de Oude en Hindrik Poppen de Jonge eed en 1e term. gest. meid Fenne -f.100.-/eed iets.

                           gestort; Jan Geerts eed en le termijn gestort; meid Geertruit geen f.100.-/eed, iets gestort.

31   17   Jan Eijsen voor zich en als hoofdmomber van kinderen van Grote Willem Sassen eed en le termijn meid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              32                                                                                   Swaantien  heeft geen f.100.-,geen eed, maar iets gestort.

33   16   Lubbert Mulders voor zich en  zijn moeder, eed en le termijn; knecht Hindrik eed en le temijn;

                        knecht Albert en meid Fenne hebben geen f.100.-, doen geen eed, maar storten iets.

34   15   Geert Eijsen, zoon Hindrik Eijsen, zwager Roelof Eijsen eed en le termijn; meid Aaltien -f.100.-/eed iets.

36   14    Pieter Wolbers eed en le termijn; knecht Jan Hindrik en meid Geesjen geen f.100.-, geen eed, iets gestort.

37   13    Grietien Wolbers eed en le termijn; meid Geesjen -f.100.-/eed, iets  gestort.

38   12    Hindrik Wolbers Prins eed, le termijn; knechten Warse en Hendrik Geerts geen f.100.-,eed,iets gestort.

40   11    Jan Tallen eed, le termijn; knechten Lucas en Geert en meid Geese geen f.100.-,eed, maar iets gestort.

41   10    Pieter Wilms eed,le temijn; meid Hille -f-100.-/eed, iets; Pieter Wilms eed,le term. knecht Hindrik eed.

42                                                                                                                                                                       le termijn.

43    9    Jan Maags, Oude Jan Maags en zoon Hindrik eed,le term.; meid Hille en knecht Lucas  -f.100.-/eed, iets.

44                                                                                                                                                                            gestort.

45    8    Engbert Maags,eed,le term; scheper Geert en  z'n meiden Anne en Geertien geen f.100.-/eed,iets gestort.

46    7    Jan Hoonberg  eed en le termijn; "desselfs maagd Hindrikjen", geen f.100.-, maar iets gestort.

47    6    Jan Hekman eed en le termijn; "desselfs maagd Anna geen f.100.-, geen eed, maar iets gestort.

48    5    Jan Nijman heeft de eed gedaan en de le termijn gestort.

49    4    Jan Holtus, Geert Jans, Gerrit Jans eed en le termijn; knecht Hindrik  geen f.100.-/eed, iets gestort.

50    3    Jan Gijlers eed en le ternljn; knecht Derk  geen f.100.-,geen eed, maar iets gestort.

51    2    Jan Ellen heeft de eed gedaan en de le  termijn gestort.

52    1    Geert Ellen heeft de eed gedaan en de le termijn gestort.

 

 "Den 8 Febr: 1748 hebben de Scholts R:Haasken, en de beijde Erfburen Jan Hekman en Hindrik Crouse, beide van Schoonebeek In rnijn handen afgelegt den eed staande agter het placcaat van den 12 Dec.1747 over de Iiberale gifte geemoneerd. Acturn Schonebeek ut supra".       J.Kymmel 1748 (handt.)

 

 Dit Register is tegen de gewoonte in van oost naar west genoteerd.

 

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl