1806 Vast Goederen

16 november 1806; Kohier der vaste goederen in het Carspel Schoonebeek.

 

 1. wed.we Berent Klaasen en zoon Warsse Klaasen; huis,   schuur,   goren ,   1/1 ger.,Boe.
 2. kinderen v Lucas Klaasen  (Klaas, Jan,  3 dochters);  oud huis,  schuur,  goren,0/0 ger.
 3. Jan Klaasen; huis,   goren,   0/0 ger.
 4. Jan Engbers; huis,  schuur, goren,  turfschuur,  schaapschot,   1/1gerechtiqheid. Boe.
 5. Willem, Jantien, Hindrik, Jan Poppen (kinderen van Evert);  huisje,   schuurtje,   rosmolen
 6. Willem, Jantien, Hindrik, Jan Poppen (zie 5);  huis,  schuur,  goren,     1/1 ger., Boe.
 7. Wedn.Hindrik Derks + kinderen Derk,  Jan,  Fennegien;  huis,  schuur,   goren,  1/4 ger. Boe.
 8. Jan, Engbert, Jan Hindrik Uninqe,  Waanders Cremers;  huis,  hooi- en turfsch.,   1/1, Boe.
 9. Berent Uninge; huis,  schuur,  goren,   1/1 gerechtigheid, Boe.
 10. Wedwn.Berent Krusen + schoonzoon Hindrik Wilms;  huisje.
 11. Weduwn.Berent Krusen (zie 10);  huis,  schuur,  goren,   1/1 gerechtigheid, Boe.
 12. Engbert Wenninge; huis,  schuur,  goren,   1/1 gerechtigheid, Boe.
 13. Willem Sassen; huis,  schuur,  schaapschot,  goren.
 14. Wolter Wenninge; huis,  schuur,   turfschuur,  goren,   1/1 gerechtigheid, Boe.
 15. Jan Haumink Sassen; huis,  schuur,   turfschuur,  goren,   1/2 gerechtigheid, Boe.
 16. Willem Sassen (zie 13); keutershuisje,  goren.
 17. Willem Sassen (zie 13); keutershuisje,  goren.
 18. Jan Eisen; het 'Engbert Scholten Erve" ;   huis,  hooi-  en turfschuur ,  goren    1/4 ger. Boe.
 19. Pastorie van Schoonebeek; het huisje van de Land Soldaat   (verhuurd voor 4 gulden).
 20. Willem Scholten; huis,   schuur    turfschuur,  goren,   1/2 gerechtigheid, Boe.
 21. Pastorie van Schoonebeek; 21A kerk; 21B school; huis, hof, 1/1 ger.(verhuurd aan markegen.).
 22. Jan Gommer wedn en zoon Hindrik Gommer; huis, schuur, goren, 1/1 gerechtigheid, Boe.
 23. Jan Hanneken en zoon Lubbert H.; huis, schuur,  turfschuur, schaapschot,  1/1 ger.   Boe.
 24. Willema Lambers; huis, schuur,  schaapschot, bakhuis, goren, 1/2 gerechtigheid, Boe.
 25. Jan Gerriets en Jan Eisen; keutershuisje met  gorengrond,  een turfoever.
 26. Jan, Enqbert, Jan Hindrik Uninge,  Waanders Cremers (zie ook 8);  huis,  goren.
 27. Weduwn. Berent Crusen + schoonzoon Hindrik  Wilms (zie ook 10);  huis,   schuur,  goren.
 28. Klaasen (Berent, Fenneqien, Jan,Hindrik, Jannes); huis, schuur, turfsch. schaapsch., bakhuisn, 1/1, Boe.
 29. Jan Poppen wedn.+ zoon Jan Poppen; huis,  schuur,  turfschuur,  rosmolen,  goren,   0/0 ger.
 30. HendrikJans Hekman, eigenaar van Jan Poppen + Annegien Hekmans erve; huis, schuur; goren, 1/1ger Boe.
 31. Hendrik Jans Hekman,eigeeaar van Jan Poppen + Anneqien Hekmans erve; een  keutershuisjen.
 32. Wed. Jantien Eisen + zoon Jan Eisen; huis,  twee schuren,  goren,   1/1 gerechtlgheid, Boe.
 33. Wed. Annegien Mulders (geb.Poppen),  kinderen Lubbert, Fenna;  huis, 2schuren, rosmolen, goren,
 34. Wedn. Geert Eisen, broer Hindrik E., + kind. v. Geert: Hindrik, Annegien, Geessien; huis; schuur,.
 35. Wed. Jantien Eisen, zoon Jan Eisen  (zie 32);  huis,  hof- en  gorengrond.                        Goren;1/1 Boe
 36. Engbert Wolbers; huis,  schuur, goren,  1/2 gereohtigheid, Boe.
 37. Jan Wolbers wedn + zoon Jan Wolbers; huis,  Schuur,  goren,  1/2 gerechtigheid, Boe.
 38. Harm Prinsen + dochter Hinderica; huis,  schuur,  turfshuur,  schaapschot,    3/4 ger. , Boe.
 39. Harm Prinsen + dochter Hinderica; een  klein  keutershuisje.
 40. Wedn. Jan Tallen +sch.z. Coop T. + kind. Geert, Gerriet, Hiderkien; huis, hooi en turfsch.,  schaapsch.
 41. Hindrik Wilms; huis, schuur,   turfschuur,  bakhuis,  rosmolen,  1/1 gerechtigheid, Boe.               1/2 Boe
 42. Wedn. Roelof Volkers + zoon Gerriet Jan V.; klein   huisjen.
 43. Wedn. Roelof Volkers + zoon Gerriet Jan V., huis,  schuur,  goren,   0/0 ger.
 44. Albert Ellen; klein keutershuisjen.
 45. Albert Ellen; huis,  hooischuur,   turfschuur,  schaapschot,  goren,  0/0 gerechtigheid.
 46. Wolter Wenninqe, Jan Engbers (zie 14 ?); huis;  hooi-turfschuur,  schaapsch.  goren,  1/1, Boe.
 47. Wedn.Levert Hekman en kinderen  Jan,  Jan Hindrik , Hinderkien;  huis,  schuur,  goren,  1/4 ger. Boe.
 48. Diaconie van Sch'beek (Henr.Eisen +  Warsse Klaasen, diaken);  huis,  schuur  goren,  Munsterse Boe.
 49. Jan Coops; huis,  schuur,  goren,   1/2 gerechtigheid, Boe.
 50. Evert Gielers; huis,  hooi- en turfschuur,  schaapschot,  rosmolen,  goren,  0/0 ger.
 51. Jan Ellen, Berent Ellen;  huis,  schuur,  schaapschot,  goren,   1/2 gerechtigheid.
 52. Hindrik Ellen; huis,  schuur,  goren,   1/2 gerechtigheid.
 53. Jan Hanneken + zoon Lubbert Hanneken (zie 23); een  keutershuisje  met een kamp.

 

Getekend door: Wilm Lambers, schatbeurder                                     N.B. Voor de landerijen van deze eigenaren:  zie kopie- kohier.                       B.Slingenberg Scholtus                                      A. Ellen

                           R . Volkers

                           W . Sassen

                           W . Wenninge

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl