1612 register besaeyde landen

 1612; "Herdt reqester van Schonnebeeke van de besaeyde landen"

 

 

 1.      6            berent Klaesen-----------------------------------  7
 2.      2            enbert hyndrycks---------------------------------  7
 3.     3            lutyen hyndrycks---------------------------------  7
 4.     4             jan unnkens ---------------------------------------  81/2
 5.     5             hyndryck unkens----------------------------------  8
 6. 1 berent crusen -------------------------------------  7
 7. 7 jan uennyck---------------------------------------- 6
 8. 8 allyt sasenn---------------------------------------- 6
 9. 9 hyndryck wennyck -------------------------------71/2
 10. 10 scholdten enbert----------------------------------- 31/2
 11. 11 scholten jan---------------------------------------- 31/2 
 12. 12 gumers harmen------------------------------------ 6
 1. 13 hanneken jan--------------------------------------- 61/2
 2. 14 jan poppen------------------------------------------7           (erf tussen 1612 en 1645                             

30                                                                                                                                             gedeeld?)         

 1. 15 jan eyseyn-----------------------------------------51/2
 2. 16 mullers luken---------------------------------------6
 3. 17 jonge jan eyseyn-----------------------------------5
 4. 18 hyldter mans--------------------------------------- 5
 5. 19 wolbers albert--------------------------------------6                   20 scholtes--?
 6. 20 jan wolbers-----------------------------------------2
 7. 22 prynsen hyndrick`---------------------------------5

39          

 1. 23 tallen enbert--------------------------------------- 4
 2. 24 wyllum peters------------------------------------- 4      In 1600 werd bepaald, dat voor

42                                                                                                          3 mud bezaaid land elke maand

43           25           jan mach------------------------------------------- 6      2 stuiver betaald moet worden

44           26           gyses harmen--------------------------------------2       (1 mud = 0,27 ha). Later werd

45           27           gyse.ns lamert-------------------------------------2       het bedrag per mud meermaals 

 1. 28 hoom bergh----------------------------------------21/2  verhoogd. Voor veengronden 
 2. 29 Wesel(?) heckmans------------------------------3       die minder opbrachten dan
 3. 30 holtens evert--------------------------------------41/2   zandgronden- mocht tot 1617

49                                                                                                           1/3 van het tarief afgetrokken   

 1. worden. Deze “impost op de
 2. 31 jan ellen------------------------------------------ 4         bezaaide landen”werd 25 jaar
 3. 32 lutyen ebberts----------------------------------- 4         geheven en daarna vervangen 
 4. door andere belastingen.

 

 

(bron: P.Brood Belastingheffing in Drenthe 1600-1822')         

Dyt synt de gesayede landen ynt  Caspel Schonnebeck.

       

                                                                                       

       

 

www.oud-schoonebeek.nl