1741 Brief ontrend register

 

Hoogwelgebr. Gestrenge Heer.

 

Mijn Heer

 

Neme de Eer U Hoogwelgesbr. Gestr. te addresseren het nieuwe geformeerde register van Schonebeek heb der halven bij de schatbeurder van Coevorden ook geweest maar tot antwoort gekregen niet wetende wat register te formeren maar dit wel wetende dat de huisen op de Loo geen schattinge betaalden nog in de ballast en mogelijk meerder als mede te Coevorden het huis van H. Wessel de Wede ter poorten haar huis welke schattinge op andere gelegt waren alsmede het huis van eenen goede Jan in de wandelinge genaamt en dat de geheele Loo niet en gaf, maar dat het Coevorse groenlanden daar wel hooger getaxeert ware en dat sij poogt gegeven te hebben en te meer dewijl haar goven Land het sode Heken op de wallen onderworpen is en gedaan wort gelijk an mij onderrigtinge gedaan is.

Sal met den eersten Mij de Eere geven U Hoogwelgebr. gestr. de penningen over senden U Hoogwelgebr. gestr. berigt gedaan hebbende wegens het verkopen der hasen waar op U Hoogwelgebr. gestr. heeft gelieven te belasten om daarop wet der eerste te berigten hadde het selvige al gedaan maar vermits de vrouw in de kraam gelegen heeft en zij doende niet konnende onderrigt geven, soo sal mij de eere geven bij het addres van U Hoogwelgebr. gestr. gelt het berigt bij over senden waarmede met per hooagtinge mij de eere geve te tekenen.

 

 

Hoowelgebr. Gestr. Heer,

Mijnheer

Coevorden den                               U Hoogwelbegr. gestr. D.W.Dienaer

18 December 1741.                                                 K.Haasken.

 

www.oud-schoonebeek.nl