Ned. Herv. Predikanten

Predikanten Ned.Herv. kerk Schoonebeek.

 

1 Hermannus Bredewech 

die zijn naam vertalende, zich ook wel Hermannus Latavianus schreef verscheen op de vergadering, den 12 Aug. 1598 waar hij verklaarde tot de Hervorming over te gaan.

Hij werd den 14 Aug.1598 geêxamineerd en op 2 Sept 1600 nogmaals en aangenomen. Op de vergadering den 30 Sept 1600 klaagde hij, dat indien hem de jaargetijden van; spek, boter en brood enz. onttrokken werden hij geen middelen van bestaan voor zich en huisgezin had, te meer wanneer de huislieden ophielden de Pastorie landen in zaad te brengen of te bebouwen, gelijk ze vroeger voor de Priester gedaan hadden. Hij was hier nog op 5 Sept 1603 en is daarna vertrokken in de nabijheid van Meppen in het Munstersche waar hij nog was in 1611.

 

2 Johannes van Holle     

zoon van Bernard van Holle te Gieten. Hij had de dienst reeds aanvaard toen hij op de vergadering den 7 Sept. 1607 verscheen .Hoewel zijn getuigschriften goed waren werd hij niet aangenomen maar geschorst wegens een begane doodslag in Oost Friesland. Daar hij voortging te prediken en de Sacramenten bediende schreef ten laatste het College den 30 April 1612 hem aan om binnen 10 dagen van hier te vertrekken.

Hij is daarop onderwijzer te Anlo geworden, waar hij zich niet altijd onberispelijk heeft gedragen. Hij was daar nog in 1650 toen de Synode besloot om hem wegens ouderdom te ontslaan.

 

3 Bernardus Gerardus Wangerpoel 1613 - 1650  

In 1650 werd hem emeritaat verleend wegens hoge ouderdom. Hij overleed 3 Juli 1666. ( volgens grafsteen.)

 

4 Johannes Gerdinck. 1651-1658   

te Dalen geboren, was in Embden geêxamineerd. Hij overleed 3 Juli 1658.

 

5 Johannes Houwingh   

In Drenthe geboren trad hier voor het eerst in dienst op 27 Nov. 1659 en vertrok naar Wetsinge in Oct. 1684 werd daar emeritus in 1703 hij was toen 77 jaar oud.

 

6 Henricus Fleck                

Was te Fûrstenauw in West Phalen geboren, volgens zijn inschrijving als student te Groningen den 24 Aug. 1671. Hij werd den 5 November 1674 tot koster en onderwijzer te Coevorden In 1680 studeerde hij verder te Groningen en werd op 26 November 1684 bevestigd als predikant.

Hij vertrok naar Hallum in 1690. Werd daar emeritus 7 Maart 1726 en overleed 10 Januari 1727 Oud 77 jaren.

 

7 Egbert Stevens               

te Neuenhaus (Graftschaft Bentheim) geboren,trad hier voor het eerst in dienst den 18 October 1690 hij overleed den 31 December 1701.

 

8 Johannes Hardebergh (Hr zn)  

Geboren te Diever, geexamineerd 27 Maart 1703. Hij overleed tussen 25 Juni en 24 Juli 1705.

 

9 Jacobus Hardebergh       

te Diever geboren, was een broer van Joh.bovengenoemd.Hij kwam hier in 1706, hij vertrok naar Zweelo in de zomer van 1709 is overleden in 1716.

 

10 Joh Paschen,(Joh zn)    

geboren te Dwingelo. Nam als proponent enige jaren de dienst waar voor Ds Nijloê te Assen. Hier beroepen werd hij geёxamineerd op 7 Mei 1709. Hij vertrok naar Borger na den 20 Maart 1717

 

11 Albertus Lankhorst.( Hr zn)  

Te Odoorn geboren 3 Juni 1717. Overleden den 15 October 1728.

 

12 Lamber1us Fledderus     

Te Vledder geboren in 1699( Luk Zn) Kwam hier 26 Sept 1729. Overleden 9 October 1740.

 

13 Joh Hardebergh              

Te Zweelo geboren, zoon van Jacobus bovengenoemd. Kwam hier 21 Jan. 1742 en overleed 1 Febr. 1755 oud 42 jaren. 

 

14 Herman Lancelot Boelen  

Te Deventer geboren. Trad hier voor het eerst in dienst op 7 Mei 1765 werd op 22 Juli 1765 in Amsterdam bevestigd als predikant voor West Indiê. Dienst neergelegd in 1772 en overleden in 1796.

 

15 Johannes Conrad Wemdlij.

Te Coevorden geboren in 1736. Voor het eerst in dienst 13 Oct. 1765 Nam afscheid 24 Mei 1807. Overleden in Laar (Dtsl) 3 Oct. 1810.

 

16 Hendrik Folkers Gosselaar

Te Bonde geboren in 1779. Voor het eerst in dienst 15 Nov. 1807. Overleden 26 Sept 1827. Heeft zich zelf met een schaar in de hals gestoken wegens echtelijke twisten.

 

17 Herbertus Cornelis Scholten.

Te Haaksbergen geboren op 23 Juni 1779. Trad voor het eerst in dienst op 24 April 1808 te Altfort en Appeltem vertrok naar Uelsen in 1812. naar Emmelkamp in 1816. Kwam vandaar hier den 26 Oct.1828 en is overleden 24 Sept 1838.Werd failliet verklaard na zijn dood.

 

18 Pieter Christiaan Froon

Te Schiedam geboren in 1805 ,was hier Hulpprediker van Oct 1838 - Aug. 1839. Tot Predikant trad hij voor het eerst in dienst 8 Segt 1839. en heeft zijn dienst neergelegd 2 Aug. 1857.

 

19 Claas Jouco Bleeker.     

Geboren Hoogezand 30 Sept 1827 Overl. Groningen 24 Dec. 1903 Te Schoonebeek 16 Jan. 1859 Oterdum 1878 Emeritaat 28 Mei 1899.

 

20 Goedhart Borgesius Sikkema 

Geboren te Nieuwe Pekela 26 Oct1837 Overl. Gieten 12 Febr. 1903. Vlagtwedde 11 Dec. 1864 Schoonebeek 15 Dec. 1878. Roodeschool 1880. Winsum (Gr) 1882 Gieten 14 Juni 1885 - 0v.

 

 Henderik Gerardus Tonsbeek  

Geb.Amsterdam 22 Juni 1850 overl. Roswinkel 23 Nov. 1923. te Schoonebeek 16 Jan 1881. Kolham 1887 Roswnkel 2 Nov.1890 - ov.

 

22 Comelis Rippert van Lelyveld.

Geb. Hoorn 4 Juni 1864 Ov Amersfoort 24 Maart 1953 Schoonebeek 22 Sept. 1889 Appelscha 1892, Goes 1894, Diepenveen 1905 Emeritaat 1 Sept. 1910 Directeur Valkenheide te Maarsbergen 1910-1913. Predikant Dinther 26 Aug 1917, Emeritaat 1 Dec -1943.

 

23 A J ten Bokkel Huinink.

Geb. 1866. Overl. Palembang Mrt 1910. Schoonebeek 7 Febr. 1894. 1896 in N.O.I. Fort de Kock. Cheribon 1897 Soemenep 1901 Palembang 1903 - overl.

 

24 Isaac Cornelis van Hoeve.

Geb. Hoorn 1868, Overl. s Gravenhage 9 Mei 1941. Schoonebeek 23 Aug. 1896. N. O.I. Banjermasin 1902 Amboina 1904. Magelang. 1908 Fort de Kock 1910 Poerworedjo 1913 –1916  Eenum 1917 Groningen pr Acad.Ziekenhuis 1922. Lid Gemeenteraad Groningen 1927-1935 Wethouder 1931-1935.

 

25 Jean Antoine Louis Hovy. 

Geb. Amsterdam 5 Jan. 1875. overl Bussum 22 Juli 1956. Schoonebeek 13 April 1902. Beilen 14 Juni 1908 Wijk aan Zee en Duinn  1915 - Em. 14 April 1940.

 

26 Petrus Nicolaas Tonsbeek. 

(zoon van H G Tonsbeek no 21) Geb.Schoonebeek 31 Jan. 1883, Ov. Arnhem 29 Juli 1961 Schoonebeek 27 Sept 1908.- Em. 15 Febr 1914. Kielwindeweer 23 Jan. 1916 Vrouwenparochie 1922 Kamperland 1927 Zonnemaire 1941 Em 1 Mei 1948

 

27 Hendrik Arie Leenmans.

Geb. Staphorst 20 Mrt 1887. Overl Utrecht 27 Febr 1960. Schoonebeek 27 Dec. 1914, 0udemirdum 1916, Bodegraven 1920, Delft 1924, Ede 1935,.IJsselmuiden 1946, Houten 1948, Bleskensgraaf 1949 Em. 1 Mei 1952.

 

28 Albert Altena.                

Geb. Lutten 30 Mei 1883.  Overl.Groningen 4 Sept. 1946, Nieuw Weerdinge 28 Dec. 1913, Schoonebeek 1 April 1917, Balk Rijnsburg 1924 Groningen 1930 - 0v.

 

29 H van Elven.                  

Geb. 1868. ov. 8 Dec. 1928. Gaastmeer 13 Jan. 1901,Hollandscheveld 12 Nov. 1916, Schoonebeek 10 Juli 1921, Oosternijkerk 1923 Moerkapelle 1927 - Ov.

 

30 Johan Frederik Berkel.

Geb.Lage vuursche 27 Aug. 1899. 0v.Apeldoorn 9 Dec. 1971. Schoonebeek 21 Sep. 1924 Apeldoorn 1929 tevens Hofprediker 1947 -ov.

 

31 H Boersma.                   

Geb. 1904. Overl. 18 Dec. 1944. Schoonebeek 3 Nov 1929, Angerloo 1933, Kloetinge 1937 - ov.

 

32 Hendrik Jan Frederik Wesseldijk.

Geb. Rijnsaterwoude 5 Mrt 1907 Ov. ‘s Gravenhage 29 April 1977. Schoonebeek 10 Sept. 1933, Eindhoven 1939-1956. P.bgw. werkz-Secretaris-generaal financiële raad 1956 - em. 1973 Praeses Generale Synode 1948-1951 en 1953-1956.

 

33 H.W. Hielkema.              

Geb. 8 Sept. 1914. Overl:  9 April 1991,( woonde te Hellendoorn.) Schoonebeek 28 Jan. 1940, Hellendoorn 1944 Hilversum 1948,  Emeritaat 1 Mei 1980.

 

34 Sjoerd Postma.             

Geb: Lemelerveld 21 Dec. 1910 Overl. Losser 4Juni 1982. Schoonebeek 12 Nov.1944, Losser 1949 Emeritaat 1Mei 1976.

 

35 Sander Euverman.        

Geb. te Groningen 28 Jan.1918. Overl: Groningen 2 Mei 1990. Zunderdorp 6 Dec: 1942. NOP Emmeloord 1946, Schoonebeek 30 Oct. 1949 Warffum en Breede 1959, Alkmaar (ziekenhuis pro 1976 Emeritaat 1 Mei 1983.

 

36 Albertus Meijering         

Geb.Emmen 13 Aug. 1917 Woudsend 12 Juni 1955, Schoonebeek 26 Juli 1959, St Pancras 1967, Nijland 1972, Augustinusga 1979, Emeritaat 1 Sept 1982.

 

37 F Moll.                          

Geb. 1 April 1933, Welsum 15 Sept 1963, Schoonebeek 1 Oct 1967 Veenendaal (deelgem.) 1975 Oudshoorn - Ridderveld 1979. Emeritaat 1 Juli 1994

 

38 M Mulder.                      

Geb 7 Dec. 1943. Den Burg (Texel) 25 Aug. 1971 eervol onth. en Emeritaat 1 Aug 1973, leeraar Augustinus college te Groningen  1973, Schoonebeek 26 Sept.1976. Pr bgw werkz.leger pr 28 Sept 1980

 

39 J Alma.                        

Geb. 7 April 1945. Schoonebeek 24 April 1983.Veenendaal ( deelgem) 1986.

 

40 W Kruidenier.                

Geb. 22 Jan. 1933. Nijeveen 24 Maart 1963 Surhuizum 1967, Gelselaar 1972, Wieringermeer 1977, Schoonebeek 25 Jan. 1987. Emeritaat 1 Febr. 1995.

 

41 H G Jumelet.                 

Geb. 17 Maart 1962. Bergentheim 17 maart 1991, Schoonebeek 1 Sept. 1995.

,

 

www.oud-schoonebeek.nl