Gereformeerde Zang 90 Jaar

Hallelujah viert negentigjarig bestaan

door Wessel Berkhout

 

SCHOONEBEEK - Onder de weinig schoone dagen die de maand Maart ons brengt mag ook in de eerste plaats de biddag worden gerekend. Dit poëtisch citaat valt te lezen in de notulen van de Gereformeerde Jongelingenvereniging uit Schoonebeek; opgetekend uit de pen van secretaris Hendrik Wilms Bzn. (Toevalligerwijs de grootvader van de latere ex- wethouder. De bijgeschreven datum luidt dan ook 9 maart 1904. De notulen vormen voor de Christelijke zangvereniging Hailelujah een belangrijke houvast. Want hoewel er collegakoren zijn die twijfels hebben over de exacte leeftijd van het koor is het aannemelijk dat Hallelujah dit jaar inderdaad haar negentigjarige bestaan viert. In de notulen van 1904 wordt officieel voor de eerste keer melding gemaakt van een optreden van het koor: 'Ook de zangvereniging 'Hailelujah' maakte zich zeer verdienstelijk. wat bleek uit het lulde applaus waaronder ze telkens konden aftreden. Het applaudiseren Is door mij nooit eerder op onze jaarfeesten gehoord; het verdient derhalve aantekening en dagtekend alzoo van ons zilveren feest’.

 

GRONDLEGGER

Twee jaar eerder dan deze gedenkwaardige première moet het koor z'n werkelijke oorsprong hebben gevonden. Het was het toenmalige hoofd van de nèt éenjarige Christelijke Nationale School, de heer Van Goor, die het initiatief nam. Zelf werd hij de eerste dirigent van dit 'dubbel gemengde' koor. Niet aIleen mannen en vrouwen waren welkom ook hervormden en gereformeerden. De schoolstrijd mag toen een flinke deuk in de verdraagzaamheid jegens gelovigen en niet gelovigen hebben geslagen, de zangers van verschillende signatuur konden nog wel met elkaar overweg. En de tijd van toen zou eigenlijk weer moeten herleven. Want zoals in de vorige Echo te bespeuren viel, het botert niet echt tussen de jeugd en de zangverenigingen. 'De Blijde Stemmen" zijn naarstig op zoek naar aanwas, maar ook voor Hallelujah geldt dat 4 nieuwe leden buitengewoon welkom zijn.

 

FUSIE I

Dat een samengaan anno 1902 de I meest aangewezen optie daarvoor is, leek ook het bestuur van Hallelujah. Temeer toen duidelijk werd; dat de huidige dirigent van het koor, Hans Kröner, het na een halve eeuw dirigeren voor gezien wil houden. Van die halve eeuw maakte hij overigens exact de helft vol voor en bij Hallelujah in Schoonebeek. Toen bleek dat Blijde Stemmendirigent Jouke Hordijk (die eveneens voor Hallelujah werd benaderd) ook een vurig voorstander van een fusie was. leek het alleen nog een kwestie van leden raad plegen. Blijde Stemmen voorzitter Hendrik Ellen zou zo'n samensmelting eveneens Een uitstekende oplossing vinden. Helaas voor hem zat niet het gehele bestuur op die lijn. Hallelujah voorzitter Leo Anholts (die in zijn functie als Minjak voorzitter al ervaring heeft opgedaan met een dergelijke fusie voor de jeugdvoetballers): 'Natuurlijk zou dat een goede zaak zijn. Uiteraard zijn er altijd een paar mensen, die zoiets moeilijk kunnen verdragen. We hebben aan onze leden gevraagd wie er dan zouden stoppen. Dat bleken er slechts vier te zijn. Maar niet eens om de reden van de fusie meer omdat ze al heel erg lang lid zijn en wellicht beter bij een bejaardenkoor zouden kunnen meekomen. Wat ons betreft is het jammer dat er niet verder over gepraat is. Wij zijn net bezig met nieuwe kleding en dan zou zo'n mogelijke samenvoeging een prima gelegenheid zijn om het tenue op aan te passen. Van onze kant betreuren we het wel, maar we hebben er genoeg aan gedaan.

 

16MEI

Helaas, de beide lustrumdata vormen wellicht voor sommige partijen een te groot struikelblok. Voor Hallelujah overigens geen beletsel om er op de zestiende mei een fraai feest van te maken. Niet zo uitbundig als over tien jaar het geval moet zijn, maar toch een gratis concert voor iedereen en een koffietafel voor genodigden.

www.oud-schoonebeek.nl