kerk Algemeen

 

 

SCHOONEBEEK

GEREFORMEERD

 

Het dorp Schoonebeek en de zich vandaar uitstrekkende veenkolonie Nieuw Schoonebeek vormden de kerkelijke gemeente.

Eerste predikant was er de tot de hervorming bekeerde Hermannus Bredewech. Het collatierecht was oorspronkelijk in handen van de eigenaren van het huis Singraven in Overijssel. In 1699 verkocht Gerhardt Sloet tot Singraven en Cannevelt dit recht aan Rutger van Dongen. Deze ruilde het in 1700 met de Landschap Drenthe voor het collatie recht in Oosterhesselen. Sindsdien oefende de Landschap het recht van benoeming van de predikant in Schoonebeek uit.

De registratie van dopen, huwelijken, overlijdens en lidmaten is in Schoonebeek sterk afhankelijk geweest van de goede wil der predikanten. Ds. Henricus Fleck begon in 1685 dopen en huwelijken op te schrijven, maar na zijn vertrek in 1690 zette zijn opvolger dit niet voort. De in 1703 beroepen Johannes Hardebergh deed het weer wel, evenals zijn hem in 1706 opvolgende broer Jacobus. Deze laatste vertrok in 1709 en opnieuw werden dopen noch huwelijken ingeschreven. Toen in 1717 ds. Albertus Lankhorst kwam, zette hij eerst alleen de registratie van dopen voort, vanaf 1724 ook die van overledenen. Zijn opvolger Lambertus Fledderus vervolgde dit en registreerde ook de nieuwe lidmaten vanaf 1731, tot dat hij in 1740 overleed.

Tenslotte heeft ds. Herman Lancelot Boelen orde op zaken gesteld. Hij verzamelde in 1756 alle aantekeningen van zijn voorgangers, schreef deze in een register over en hervatte de inschrijving van dopen, lidmaten, huwelijken en overlijden.

 

 

GEQUALIFICEERDE

Registers van aangegeven lijken van het schuItambt Coevorden - Schoonebeek ontbreken.

 

GEREFORMEERD

109. Register houdende:

-dopen, 1685-1690, 1703-1709,1717-1811.

-huwelijken, 1685-1690, 1703-1709, 1740, 1757-1811;

-overledenen, 1724-1740, 1756-1811;

-lidmaten, 1731-1740, 1756-1811,

www.oud-schoonebeek.nl