Huwelijks Rijmsel

Rijmsel bij het huwelijk van Willem Lamberts en Hilligje Poppen.

 

Waarde vrienden en vriendinnen

Wat is nu nog uw begeer

Ik dacht gij liet ons nu binnen

Maar gij sluit de deur nog weer.

Wilt gij nu opnieuw nog hooren

Dat het Willem Lamberts is

Die een vrouw hier heeft verkoren

Dat is dunkt mij toch gewis.

En die vrouw zal men hier vinden

Zoo hebt gij reeds zelf gezegd

Hilligje Poppen is het mijn vrinden

Dit was alles bij u recht.

Wilt die vrouw nu mede geven

Dat zij woone bij haar man

Ik wens hun een genoeglijk leven

Ik wens hun wat ik wensen kan.

Geeft nu ook wat eten drinken

Vrolijk zijn verlangen wij

Laat nu vrij de glazen klinken

Rusten moeten wij daar bij.

Nu mijn vrienden en vriendinnen

Nogmaals vraag ik tot besluit

Laat ons eindelijk toch naar binnen

Mijn gedichtsel is nu uit.

 

www.oud-schoonebeek.nl