Siep Sap Siepien

 

Drentse Volksalmanak 1844

UIT DE DRENTSCHE KINDERWERELD!

 

In 't voorjaarals de sappen der boomen, door de koesterende zonnewarmte gewekt, weder beginnen te werken, dient het den knapen tot vermaak, den barst van saprijk hout, inzonderheid van dat der wilgen, door 't slaan daarop met het hecht van een mes los te maken en van de ontkernde schil fluitjes of zoogenaamde koppen te vervaardigen. Bij deze bezigheid zingen ze gewoonlijk dit liedje:

 

Siep sap siepien,

Wanneer wordt dou riipe?

Te Meije, te Meije.

Als de veugel ties eijer lekt;

Wat lekt ze dan?

Lege lege doppen,

Kale, kale koppen.

Too 't kattien op 't diekien zat,

Zeuite melk mit tweeibak at;

Kwam 'n beuze hekse.

De wol 't kattien 't oor ofbieten,

Heel of, half of,

Too het 't kattien 't oor of.

.

Hetzelfde deuntje, hoewel met eenige varianten, oudtijds ook in Deventer bij de kinderen in zwang, deelt de Heer J.H. Halbertsma mede, in den Overijss. Alm. voor Oudh. en Lett. 1836, in zijn Woorden boekje van het Overijse. in voce Weerde

S

www.oud-schoonebeek.nl