Recepten voor de bijenhouders

Recepten voor de bijenhouder

over genomen van copieen (in bezit van Hans Meppelink) van een oud boekje 

 

 

Om het roven te beletten dat daar nooit geen vreemde bijen om uw korven komen.

Neemt Ossengal legt die een half uur weeke in witte wijn, dan laat een half uur droogen snijd dan in kleine stukjes als een vinger lang steek die in den korven in het vliegat dan zullen daar nooit vreemde bijen om uw korf komen

                               

                                               N1      

 

                            Recept voor de Moor der bijen Voor 1 st(uiver) assesecten

                            voor 1 stuve(stuiver) kasstoium

                            voor 1 stuve(stuiver)Robbetraan

                            Daarvan wat van aan het tijlgat doen.

                  

 

                                             N2

                            Oosstijnsche klapolij aan de tijlgat doen of voor de korven ook 2 droppels in

                            zijn honing geven de 20 korven moeten hebben 40 droppels Probatum

 

                  

                                          N3

                            Om veel jonge bijen te broeden. Neemt men 1 lood pijpkaneel voor 2

                            stuve(stuiver) Zaffraan in een oort brandewijn geeft korf of zes een lepel vol in de honing

 

                                             N4

                            Voor de rovers, Voor 1 st(stuiver) Kamfer, Voor 1 st(stuiver) muskaat

                            Voor 1 st(stuiver) broodzuiker, Voor 1 st(stuiver) fijlonij

                            Voor een halve knoflook, In 1 oort brandewijn laten trekken en geef 10

                            korven 1 lepel vol in haar honing dat goed keert de rovers af en broed veel bijen

 

  

                                               N5

                            Neempt een handvol Gagelkoppen met wat knoflook en wat lubbestokkenzaad

in 1 oort brandewijn laten trekken en geef 5 een lepelvol van in haar honing 3 stuks naas(t) elkander

 

                                               N7

                            Zijroop van fijvelen, Zijroop van veltloop

                            dit is om veel bijen in de korf doen komen

 

                   

 

                                                          N8

Pijpkaneel fijn gestoten in de honing gekookt met wat brandewijn dat is om veel bijen te broeden.

                                   Probatum

 

                                                           N9 

 Voor het voeren Neempt een oort bandewijn  en doet daarin voor 2 st(stuiver) Witte Camfer en doet dat in 1 pond honing en geef de korven halve lepelvol van voor in de korf

 

             

 

                                                           N10 

Voor het roven neempt men Oosstijnsche klapolij en smeert daarvan wat van aan het tijlgat

                 probatum

 

                                                           N11

 Neempt een oort brandewijn en zet dat op een        Zubbestok 1 st(uiver) Musschaat 1 st(uiver) broodzuiker en geeft daar ieder korf 20 druppels in zijn honing dit is om snel te vliegen

 

                 

 

                                                           N12 

Om veel te broeden 1 st(uiver) kruidnagels Voor 1 st(uiver) Muschaat en Voor 1 st(uiver) Zijroop van Fijoelen in een pont honing gekookt en geven haar alle mist daar wat van in haar honing

                                   Eckstra Goed

 

                                                           N13

 Voor het roven nemen va(n) den brandsteen hier wat van in de tijlgad

www.oud-schoonebeek.nl