1943 bekendmakingen

 

 

 

WinterhuIp Nederland.                                                                     Schoonebeek 22 Oct.1943
Oud-Schoonebeek.

BEKENMAKING

Degene die meenen in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering van Winterhulp, kunnen hiervoor een formulier afhalen en tevens weer indienen bij een der onderstaande Wijk-en Blokhoofden voor 30n October 1943.

 

  1. G. Geerdsen. Stieltjeskanaak

 

 

 

26-01-1945

 

Bekendmaking

De Burgemeester van Schoonebeek brent het onderstaande ter algemene kennis:

1. Personen, van wie het persoonsbewijs in Diever of Hoogersmilde is achtergebleven, geven hiervan a.s. Dinsdag tussen 10 en 12 uur kennis ten gemeentehuize.
Getracht zal worden deze persoonsbewijzen terug te bekomen, waarna deze aan de betrokkenen zullen worden uitgereikt.
Opgaven welke later dan Dinsdag worden gedaan, kunnen niet meer in behandeling worden genomen


2. Een ieder die vreemdelingen in zijn woning onderdak verstrekt, moet hiervan ten gemeentehuize opgave doen onder vermelding van, Naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en plaats van herkomst. Voor personen boven 15 jaar is de overlegging van het persoonsbewijs noodzakelijk.


Deze opgaven dienen door elk hoofd van het gezin te geschieden, binnen 24 uur, na opname dor vreemdelingen.
In verband met het onderbrengen van kinderen en evacuees worden deze opgaven gevraagd.

Schoonebeek, 26 Januari 1945
De Bugemeester van Schoonebeek,
H.M. Verbeek.

 

www.oud-schoonebeek.nl