SS werving in Nederland

Erganzungsamt der Eaffen SS
Ergânzungstelle Nordwest
Den Haag
Koninginnegracht 60 - Telefoon 11564041

OVERZICHT
voor plaatsing als vrijwilliger in de SS-Standarte Westland

Wat is de Standarte Westland?
De Standarte Westiand is een onder wapens staand Regiment van de Waffen-SS, dat uit Nederlanders bestaat. Haar oprichting is een mijlpaal in de geschiedenis voor het in vervulling gaan van het woord van den Führer van Mei1940 om de vrede in Europa voor de komende duizend jaar te verzekeren.

Wie kan zich aanmelden?
Jonge Nederlanders van arisch of stamverwand bloed in den leeftijd van 17-23 resp. 25 jaar, die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt.
Overige bepalingen:
a) lengte: 17 jaar 168 cm
                18 jaar 169 cm
                19 jaar 170 cm
                20 jaar 171 cm
                21 jaar 172 cm
                 ouder  174 cm
b) brillen kunnen gedragen worden mits de sterkte van 4 dioptrien niet overschreden

c) men mag niet gehuwd zijn. Voor kostwinners is een regeling tot ondersteuning van de familieleden getroffen. 

d) men moet van onberispelijk zedelijk gedrag zijn.

Voor welken tijdsduur verplicht men zich?
De diensttijd bedraagt ½ jaar, 2 of 4 jaren. De vrijwilliger heeft te beslissen voor welke van deze drie mogelijkheden hij zich wil verplichten.

Wat volgt later?
De vrijwilliger wordt
a) na afloop van den diensttijd van een half jaar, mits hij zich niet verder verplicht, ontslagen en kan zijn oorspronkelijk beroep weer hervatten. 

b) na verplichting voor 2 jaar, mits hij zich niet verder verplicht, ontslagen, maar krijgt  naast zijn Nederlandsche nationaliteit het Duitsche Burgerrecht. De Nederlansche nationaliteit gaat daardoor niet verloren. 

c) na verplichting voor 4 jaren, ontslagen en wordt op verzoek een boerderij met 25-30 ha vruchtbare grond toegewezen. Ook is plaatsing bij de politie of een andere dienst mogelijk. 

Na het volbrengen van den diensttijd wordt ieder bij het opnemen van een beroep ondersteund.
De officiersschool in de SS staat voor een ieder open, die na een jaar diensttijd bewezen heeft hiervoor in aanmerking te kunnen komen.

Wanneer volgt de aanstelling?

Aanstelling volgt binnen 10 dagen na de keuring. De vrijwilliger krijgt bericht waar en wanneer de keuring zal plaats vinden.
Waar kan men zich aanmelden?
Aanmelden kan men zich bij het Erganzungsamt der Waffen - SS, Ergânzungsstelle Nordwest, Den Haag, Koninginnegracht 60.
Verdere inlichtingen worden bij de keuring verstrekt.
Dit overzicht is slechts voor wervers en aanwervende SS en Politie-eenheden bestemd.

 

www.oud-schoonebeek.nl