1950 Raad Coevorden 2e

Raadcoevorden 29-07-1950

 

Opmetingen Schoonebekerweg.

De VOORZITTER zegt dat de kosten voor begroting en opmetingen van de Schoonebekerweg zijn geraamd op f 7500.-. Thans heeft de Ingenieur van de Prov. Waterstaat medegedeeld dat deze post verhoogd moet worden tot f 18250.-. De gemeente Schoonebeek moest voor haar gedeelte oorspronkelijk f 12000.- betalen, hetgeen nu gebracht is op f 27000.-. De hele weg, dus vanaf Stationsplein, via de Van Heutszsingel naar Schoonebeek zal een millioen gulden kosten. De weg is geheel uitgemeten en nu komt het gesprek met de eigenaren van de aangelanden. Op deze begroting staat 30 % regenverlet vermeld.

De heer HEMEL vindt, gezien de kosten van een millioen voor het gehele werk, de post niet hoog, doch wèl de post regen- verlet van 30 %. Uit ervaring vindt hij dit te hoog. De Heide Mij. rekent nor maal 5 %, terwijl voor de landbouw maximum 10 % wordt gerekend.

De heer KUIPERS zou wel graag zien dat hierop geattendeerd werd. Van de 3 dagen een dag eruit is wel erg veel.

De VOORZITTER is het ook met de voorgaande sprekers eens en is wel bereid dit in bespreking te brengen.

De heer KUIPERS voegt er nog aan toe dat er voor die f 45000.- heel wat kan gebeuren. Wanneer er zo van de hoge boom wordt genomen, kan de weg ,ook wel 2 inplaats van 1 millioen gaankosten.

Weth. SANTMAN oppert de mening dat de archiectuur goedkoper zal zijn wanneer de tekeningen allemaal zijn gemaakt.

De heer HEMEL is van mening dat de ambtenaren van Prov. Waterstaat er misschien een andere kijk op hebben.

De VOORZITTER Zegt dat alles in overleg met de Rijkswaterstaat wordt gereedgemaakt.

Weth. DONKER begrijpt niet dat een dergelijke dienst begrotingen maakt. Het voornaamste is echter dat de weg er komt. 

De heer KUIPERS: Als we nu eens een particulier architect hadden gehad, wat zouden we dan gesputterd hebben als

deze kosten ter tafel ,varen gekomen. Nu het van hogerhand komt accepteren we het en zeggen we ja en als ze volgende week weer met een verhoging komen, zeggen we weer ja.

Weth. DONKER: De Singel is er bij gekomen (de heer KUIPERS: f 100.-?) en dat kost f 4000.-.

--

 

www.oud-schoonebeek.nl