1612 Herdt en besaeyde landen

 1612; "Herdt reqester van Schonnebeeke van de besaeyde landen"

 

 1   6     berent Klaesen-----------------------------------  7

2

3

4    2    enbert hyndrycks--------------------------------- 7

5    3    lutyen hyndrycks--------------------------------- 7

6

7

8   4     jan unnkens -------------------------------------- 81/2

9   5     hyndryck unkens----------------------------------8

10 

11   1   berent crusen -------------------------------------7

12   7   jan uennyck----------------------------------------6

13   8   allyt sasenn----------------------------------------6

14   9   hyndryck wennyck -------------------------------71/2

15

16

17

18   10  scholdten enbert----------------------------------31/2

19

20    11  scholten jan---------------------------------------31/2

21

22    12   gumers harmen--------------------------------- 6 

23   13   hanneken jan------------------------------------ 61/2

24

25

26

27

28

29   14   jan poppen---------------------------------------7    

                                                           (erf tussen 1612 en 1645  gedeeld?)                            

30   

31

32    15   jan eyseyn----------------------------------------51/2

33   16   mullers luken-------------------------------------6

34   17   jonge jan eyseyn---------------------------------5

35   18   hyldter mans------------------------------------- 5

36   19   wolbers albert------------------------------------6    20 scholtes--?

37   20   jan wolbers---------------------------------------2

38   22   prynsen hyndrick`-------------------------------5

39          

40   23   tallen enbert--------------------------------------4

41   24   wyllum peters------------------------------------4      In 1600 werd bepaald, dat

                                                                                    voor 3 mud bezaaid land 

42                                                                                                   elke maand 2 stuiver 

43    25    jan mach-------------------------------------------------  6      betaald moet worden . 

44   26   gyses harmen----------------------------------------------2     (1 mud = 0,27 ha) Later 

45   27   gyses lamert------------------------------------------------2       werd het bedrag per mud

46  28   hoom bergh----------------------------------------21/2  meermaals  verhoogd.  

47   29   Wesel(?) heckmans-------------------------------3      Voor veengronden die 

48   30   holtens evert--------------------------------------41/2  minder opbrachten dan

49                                                                                                      zandgronden- mocht tot  

50                                                                               1617 1/3 van het tarief 

51   31 jan ellen------------------------------------------- 4      afgetrokken worden.  

52  32 lutyen ebberts------------------------------------- 4     Deze “impost op de 

 53                                                                                              bezaaide landen”werd 25 jaar      

                                                                                                    geheven en daarna vervangen 

                                                                                                      door andere belastingen.

(bron: P.Brood Belastingheffing in Drenthe 1600-1822')         

Dyt synt de gesayede landen ynt  Caspel Schonnebeck.

       

                                                                                       

       

 

www.oud-schoonebeek.nl