1645 Hoij. Koe en groenlanden

6 08.02.1645; Schoonebeecke, Register van die hoij, koe en

groenlanden buijten de  waertallen ofte driften begrepen.

1.  1 Hendrick ten Pathuis, alias Clasen  getrouwd met de wed. van Berent Clasen.

2. 

3.

4   2  Enqelbert Hendricks                                              Die Buijren van Schoonebeecke

                                                                                                  geven

5.  3 Jan luijties Bisschop (heeft de soon angegeven)    int gemeen aen en te kennen

                                                                             dat haer   koeweijden 

6                                                                                               doorgaans genen vollen

7  4  Hendrick Taten                                                       comen groenlanden sijn, maer ten  

8.  5 Berent Oeninqe                                      meestedeel  met heijde bewassen, met

9   6  Geert Oeninge                                                     versoek sulks moge in consideratrie

10.                                                                                             worden getrocken.

11  7 Berent Krusen

12   8 Jan Weminqe                                  Voor de omschrijving van de landerijen zie

13   9 Sasse wenninge                                                    de tekst van het register.

14   10 Hendrick Wenninge

15

16

17

18   11 Scholtes Engbert

19

20  12  Scholtes Berent

21   13 Pastor wangerpoel

22   14 Hendrick Gommer

23   15 Rolof Poppen

24   16 Lambert Jonghotten wonende in tolde huis van Smittus harmen

25

26

27

28  17           Hendrick Clasen

29   18 Willem Poppen

30    19 Hendrick Poppen

31

32   20   Jan Eijsens Weduwe

33   21 Luijties Eijsens Mullers  -> De drie Eijsens hebben o.m. grond die

                                                             "in de mande wort  gebruijckt

34   22           Eijse Lucas                                                                                         

35   23 Jan Hilterman

36   24 Albert Wolbers 

37   25 Jan Wolbers

38   26 Hendrick Wolbers

39

40   27  Harmen Willems

41   28 Evert Willems

42

43   29 Geert Mages

44          

45    30  Hendrick Maqes

46    32   Johan Hohenbergh

47    33   Hendrick Heckman

48    34   Jan Holtus

49

50    31   Gijlers  Engbert

51    36   Jan Ellen

52    35   Berent Pathuijs ofte Ellen

 

 

                                                  Getekend door: ten Broecke Scholts

                                                                            Hijndrick Clasen

                                                                            Gerdt Uninghe

www.oud-schoonebeek.nl