1691 en 1692 Peerdegelt

0103.1692; Register van 't Peerdeqelt                          07.04.1691; Peerdegeltregister

 1.  1 Berent Claas Lucas         4-0-0                    Lucas Clasen;     voor voll       4-0-0

2.

3.

4   2 Berent Engberts                4-0-0                          Berent Engberts  voor voll           4-0-0

5.  3 Jan Luitties                   4-0-0                    Jan Luijties         voor voll       4-0-0

6.  

7.  4 Derk Vlieghuis              2-0-0                    Derck ten vlieqhuijs 2 peerden  2-0-0

8.  5 Jan Unije                     4-0-0                    Jan Unie              voor voll       4-0-0

9.  6 Lauwerens Unije           4-0-0                    Laurens Unie       voor voll       4-0-0

10.

11.  7 Cruse                         4-0-0                    Berent Cruse       voor voll       4-0-0  

12.  8 Engbert Wennije          4-0-0                    Engbert Wennie  voor voll       4-0-0                                                                                          

13.  9 Willem Sasse              4-0-0                     Willem Sassee     voor voll      4-0-0

14.  10 Wolter Wennie              4-0-0                          Wolter Wennie    voor voll           4-0-0

15.,

16.

17. 

18.  11 Evert Scholten               3-0-0                         Evert Scholten   twee peerden   2-0-0

19. 

20.  12 Eijse SchoIten          4-0-0                     Eijse Scholten   drie peerden   3-0-0 

21.  14 Domine Stevens       2-0-0                     Domine Stevens   voor halff    2-0-0

22.  13 Gommer                 4-0-0                     Hindrik Gommer  voor voll      4-0-0

23.  16 Hanneke                 4-0-0                     Jan Hanneken        voor voll    4-0-0 

24.  15 Lambert Jonk Otten 3-0-0                     Lambert Jonck Otten voor halff 2-0-0

25.

26.

27.

28.  17      Jan Claesen           4-0-0                          Jan Claesen          voor voll           4-0-0

29.  18      Wilm. Poppen         4-0-0                         Willem Poppen     voor voll           4-0-0

30.  19 Hindrik Poppen        4-0-0                    Hindrik Poppen     voor voll      4-0-0

31.

32.  20 Pieter Eijsen            4-0-0                    Pieter Eijsen           voor voll     4-0-0

33.  21 Lubbert Mulder         4-0-0                   Lubbert Mulder       voor voll     4-0-0

34.  22 Hindrik Eijsen           4-0-0                   Hindrik Eijsen        voor voIl     4-0-0

35.  23  Pieter Wolbers           2-0-0                        Pieter Wolbers twee peerden       2-0-0

36. 24 Lubbert Wolbers       4-0-0                   Lubbert Wolbers     voor voll     4-0-0

37.  25  Schultien                     2-0-0                        Harm  Wolbers      een keuter       1-0-0

38.  26  Prins                           4-0-0                         Hindrik Wolbers     voor voll          4-0-0

39

40.  27 Hindrik Wilms           3-0-0                  Hindrik Willems   drie peerden  3-0-0

41.  28 Pieter Wilms             4-0-0                  Pieter Willems         voor voll    4-0-0

42

43.  29 Jan Maags                4-0-0                  Jan Maegs                voor voll  4-0-0

44.

45.  30  Harm Maags            4-0-0                  Harm Maegs             voor voIl  4-0-0

46.  37 Derk Hoombergh      2-0-0                  Derk Hoonberqh twee peerden  2-0-0

47.  31 Lucas op Oosterwennige 2-0-0             Lucas op Dosteruenninge  2 peerden

                                                                                                                 2-0-0

48.  32 Jan Holtijs                3-0-0                  Jan Holties      drie peerden      3-0-0

49?  38      Hek Jacob              1-0-0                       Heck Jacob         een keuter         1-0-0

50.  36 Engbert Gilaers         1-0-0                  Engbert Gilaers   een keuter      1-0-0

51.  33 Jan Ellen                  2-0-0                 Berent Ellen         twee peerden  2-0-0   

52.  34 Geert Ellen               2-0-0                 Geert Ellen          twee peerden   2-0-0

53.  35 Egbert Snider           2-0-0             Back Lubbert begeert het om Godts wille

                                               124-0-0                      het hem oock van de heren Drost en

                                                                                   Gedeputeerden het hem volgens  d.d. 6 Mar

                                                                                   1689 is toegestaen                       120-0-0

 Getekend mede voor zijn moeder als schat-beurster  door: R.Camerlingh Scholts Willem Sassen, Engelbert Wennije.

 

www.oud-schoonebeek.nl