1774 Heerdsteden

1.07.1774; Nieuw Heerstede Register geformeert op Schonebeek

 

1             1             Warse Klasen;                                    volle boer;            4 paarden                                  (f.4.-)

2             2             Klaas Lucas;                                       keuter;                  1 paard                                      (f.1-)

3            

4             3             Jan Fngberts;                                      volle boer;            4 paarden                                  (f.4.-)

5             4             Jan Hindriks, meier van Evert Poppen; volle boer;

6             5             Evert Poppen;                                   een keuter                                                                 (f.1.-)

7            6                 Derk Hindriks;                                1/4 waardeel ;       2 paarden                                  ( f. 1.-)

8             7             Jan Uninge;                                     volle boer;             4 paarden                                     (f.4.-)

9             8             Berent Uninge;                                volle boer;             3 paarden                                     (f.4.-)

10

11           9             Hendrik Croese;                              volle boer;             4 paarden                                     (f.4.-)

12           10           Engbert Wenninge;                         volle boer;             3 paarden                                     (f.4.-)

13           11           Hindrik Sassen;                              1/2 boer;                2 paarden                                     (f.2.-)

14           12           Wolter Wenninge;                          volle boer;             4 paarden                                      (f.4.-)

15           13           Berent Sassen;                               1/2 boer;                 2 paarden                                    (f.2.-)

16          

17

18           14           Engbert Scholten;                          1/4 waardeel ;        2 paarden                                      (f.1,-)

19           18           De Landschapssoldaat; in een keuterwoninge (f.0,00)

20           15           Evert Scholten;                              1/2 boer;               2 paarden                                         (f.2.-)

21           16           De Pastorije;                                  volle boer;            geen paarden                                  (f.1.-)

22           17           Hindrik Gommers;                        volle boer;            4 paarden                                          (f.4.-)

23           22           Jan Hammink Hanneken;             volle boer;             4 paarden                                        (f.4.-)

24           20           Jan Lamberts;                              1/2 boer;                 2 paarden;  doende tapneringe    (f.3.-)

25           19           een keuterwoninge van Jan Poppen;         ledig                                                                (f.0,00)

26

27           21           Gerrit Jansen, meier van Beerent Croesen;keuter  wonende ineen voerhuis; 2 paarden   (f.1,-)

28           23           Willem, Klasen;                     volle boer;               4 paarden                                            (f.4.-)

29           24           Jan Poppen;                           volle boer dog met   twee paarden                                   (f.4.-)

30           25           Hindrik Poppen;                   volle boer;               4 paarden                                             (f.4.-)

31 

32           26           Jan Eijsen;                            volle boer;              4 paarden                                              (f.4.-)

33           27           Lubbert Mulders;                 volle boer;              4 paarden                                               (f.4.-)

34           28           Hindrik Eijsen;                    3/4 waardeel;          4 paarden                                               (f.3.-)

35

36           29           Hindrik Wolbers;                volle boer;              4 paarden                                                (f.4.-)

37           30           Jan Wolbers;                       1/2 boer;                2 paarden                                                (f.2.-)

38           31           Geert Jansen, meier van Harm Prinsen;     3/4 waardeel; 4 paarden                           (f.3.-)

39           32           Harm Prinsen;          woont in een keuterwoninge                                                           (f.1.-)

40           33           Jan Tallen                         1/2 boer;                  4 paarden                                                (f.2.-)

41           34           Lubbert Wilms;                volle boer;               4 paarden                                                 (f.4.-)

42           35           Jantien Engbers;              keuter                                                                                        (f.1.-)

43           36           Jan Maags, waar Klaas Gerdinge  meierswijse woont;   volle boer;  4 paarden        (f.4.-)

44           38           Geert Maags;                  een keuter                                                                                 (f.1.-)

45           37           Engbert Geerts,  meier yan Geert Maags;   volle boer;        4 paarden                       (f.4.-)

46           39           Jan van Engen,   meier van wed. Hoomberg;  volle boer;   2 paarden                         (f.4.-)

47           40           Jan Hekman;                 1/4 waardeel;             2 paarden                                                (f.1.)                                                                                                                                     (getrouwd met Gretien Hendrlksd.Poppen) 

48           41           Harm Holties,   meier v.d. diaconije;   3/8 waard.;  2 paarden                                     (f.1.-/10 st.); 

                               Klaas Pathuis woont   in.de schuur.  

49           42           Lucas Klasen,  meier v.Engbert Wenninge;    3/8 waardeel;    2 paarden                   (f.1.-/10st.)        

50           43           Hendrik Gijlers;          geen waardeel                                                                                (f.1.-)

51           44           Jan Ellen;                   3/8 waardeel;             2 paarden                                                   (f. 1 -/10st.)

52           45           Geert Ellen;               3/8 waardeel;             2 paarden                                                   (f. 1 -/10st.)

53

 

 Getekend: R.Haasken Schoitus

 Evert Poppen

 Hindrick Poppen

Jan Lambers als Schatbeurder

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl