1797 Quosatielijst

 "Quotusatielijst over het Carspel Schoonebeek van den Jare 1797"

 

1     1         Berent Clasens (cl.3 no.2; f.2=8),  Wasse Clasens (cl. no.2; f.1=10),  Jan Clasens (cl.1 no 2;f.1=10)

2     2         Lucas Clasens (cl.1.no.4;F.0=15), Claas Clasens (cI.1.no.2; f.1=10)

3     3         Harm Clasens erven (cl.1 no.4; f.0=15),  Jan Clasens (c1.1.no.2; F.1=10)

4     4         Jan Engberts (cl.3 no. 2; f.2=8),  Jan Berents (cl.1 no. 2; f.1=10), Roelof Warners (cl.1 no.2; f.1=10)

5     5         Eevert Poppen (cl.3 no.4; f.1=4)

6     6        Albert  Jansen (cl.2 no.2;f.1=16)  Albert Jansen (cl.1 no.2;f.1=10), Jan Harm Clasens (cl.1 no.2;f.1=10)

7     7        Hindrik Derks (cl.2 no.2;f.1=16), Derk Hinderks (cl.1.no.2;f.1=10),  Jan Hinderks  (ci.1.no.2;f.1=10)

8     8        Jan Uinie (cl 3 no 2~ 2=8),  Jan Hindriks (cI.1 no.2;F.1=10),  Warner Uine(?)(cl.1 no 2f 1=10)

9     9        Berent Uini (cl.2 no.2;f.1=16),                                                                   

10   10      Berent Crusen (cl.4 no.4;f.1=16                                                         Warner Hindriks (c.1 no.2;f.1=10)

11   11      Mense Clasen (cl.2 no.2;f.1=16),  Gerrit Mensen (cl.1 no.2;f.1=10), Levert Engbers (cl.1 no.2;f.1=10)

12   12      Engbert Wennije (cl.2 no.2;f.1=16), Engbert Geerts (cl.1 no.2;f.1=10)  Geert Cuper (cl.1 no.2;f.1 =10)

13   13      Willem Sassen(cl.2 no.2;f.1=16),  Hindr. Sassen(cl.1 no.4;f.0=15),  Berent Alferink (cl.1 no.2;f.1=10)

14   14      Wolter Wenije (cl.3 no.2;f.2=8),  Jacob Derks (cl.1 no. 2;f.1=10)

15   15      Hindr. Sassen (cl.2 no.4;f.0=18),  Jan Harmming (cl.1 no.2;~.1=10),  H.J.Alfing (cl.1 no.2;f.1=10    

16    16     Hindrik Roelofs(cl. no.2;f.1=10)

17

18   18       Wolter Sassen (cl.2 no.2;f.1=16),  Engbr. Scholtens(cl.1 no.2;f.1=10),  Jan Engbers(cl.1no.2,f.1=10)

19              N.B. de  Landsoldaat niet genoemd / niet geciassificeerd                 (Hindr.scholtens (cl.1 no.2;f.1=10)

20   19      Willem Scholtens(cl.2 no.2;f.1=16), Evert Scholtens(cl.1 no.2;f.1=10), Jan Scholtens(cl.1no.2;f.1=10

21   20      J.C.Werntlij (cI.6 no.4;f.3=0)  Hindr.Arents (cl.1 no.2;f.1=10)

22   21      Jan Gommer (cl.3 no.2;f.2=8),  Hindr. Gommer (cl.1 no.2;f.1=10,   Geert Jansen (cl.1 no.2;f.1=10)

23   22      Jan Hanneken (cl.3 no.2;f.2=8),  Geert Hanneken (c.1 no.2;f.1=10), Lubbrt Hanneken (cl.1 no.2;f.1=10)

24   24      Jan Lammers (cl .3 no.4;f.1=4)    Willem Sassen (cl.1 no.2;f.1=10),  Jan Kien (cl 1 no.1;f.4=10)

25   23      Hinderk Clasen  (cl.1 no.2;f.1-10)

26   26      Engbert Ulninge  (cl.1 no.2;f.1-10)

27   25      Roelof Gerdinge  (cl.1 no.2;f.1=10)   Jans Clasens(cl.1no.2;f.1=10), Jacob Crusen(cl.1 no.2;f.1=10)

28   27      Berent Clasens (cl.3 no.2;f.2=8), Jan Clasens (cl.1 no.2;f.1=10), Hindrik Cl.(cl 1no 2,f.1=10

29   28      J.poppen (cl.2 no.4;f.0=18),   Willem Popken  (cl.1 no.2;f.1=10)

30   30      Claas Gerdinge(cl.2 no.2;f.1=16),   Jan Gerrits (cl.1 no.2;f.1=10)

31   29      Jan Popken (cl.3 no.4;f.1=4)

32   31      Jan Eijsing  (cl.3 no.2;f.2=8),  Geerts (cl.1 no.2;f.1=10),  Jacop Harms (cl.1 no.2;f.1=10)

33   32      Jan Mulder(cl.3.no.4;f.1=4),  Jan Hinderks (cl.1 no. 2;f.1=10),  Harm Hinderks (cl.1 no. 2;f.1=10)

34   33      Geert Elising(cl.3 no.2;f.2=8), Hindr.Eijsing(cl.1 no.2;f.1=10),  Hinderk Eijsing (cl.1 no. 2;f. 1=10)

35

36   34      Engbert Wolbers(cl.1no.2;f.1-10),  Hindr.Ruben (cl.1 no.2;f.1=10)

37   35      Jan Wolbers (cl. 2 no. 4;f .1=4), Jan Wolbers zoon (cI.1 no.2;f.1=10)

38   36      H.Muppeling(cl.1 no.2;f.1=10), Wasse Mup.(cl.1 no.2;f.1=10), Lambr.Hinderks(cl.1 no.2;f.1=10)

39   37      Harm Prinsen (cl.2 no.4;f.0=18)                                                     (Hinderk Geerts (cl.1 no.2;f.1=10)

40   38      Jan Tallen (cl.2 no.2;f.1=16), Coop Tallen (cl.1 no.2;f.1=10) ,Berent Ellen (cl.1 no.2;f.1=10)

41   39      Hindr.Willems (cl.3 no.2;f.2=8),  Pieter Willems (cl.1 no.2;f.1=10)

42          

43   40      Roelof Volkers (cl.3 no.2;f.2=8),  Harm Harms (cl.1 no.2;f.1=10)

44

45   41      Albert Ellen (cl.3 no.2;f.2=8),  Hjndr.Derks (cl.1 no.2;f.1=10)

46   43      Geert van Engen cl.2 no.2;f.1=16),  Willem van Engen (cl.1 no.2;f.1=10),  Jan Hubert(cl.1 no.2;f.i=10)

47   43      Levert Hekman(cl.2 no.2;f.1=16),  Jan Hekman (cl.1 no.2;f.1=10)

48   44      Jan Hoitijs(cl.1 no.2;f.1=10), Jan Holtijs de zoon (cl.1 no.2;f.1=10)  Geert Coops (cl.1 no.2;f.1=10)

49   45      Coops(cl.2 no.2;f.1=16),  Engbert Coops (cl.1 no.2;f.1=10), Willem Coops(ci.1 no .2;f. 1=10)

50   46      Hindr..Gijlers (cl.2 no.4;f.0=18),  Evert Gijlers (cl.1 no.2;f.1=10)

51   47      Jan Ellen (cl.2 no 2~f 1-16)

52   48      Geert Ellen (cl.2 no.4;f.0=18),  Hindr.Ellen (cl.1 no.2;f.1=10), Geert Roelofs (cl.1 no.2;f.1=10)

53

www.oud-schoonebeek.nl