1796 Booen

Bekennen en verklaren wij ondergeschrevenen dat wij de schattingen die op de Boen; volgens schat register Ijder Vollen Waar tegens Twee Duizend Gulden Aan de overige gemeene Boen ten lasten in overgetekend.

Zooals bij Ijders naam staat aangetekend.

A. Ellen     Een Vollen Boe

R.Volkers  Een Vollen Boe 

Bi Poppen  Een Vollen Boe 

W.Scholten Een Halve Boe 

Diaconie van Schonebeek een vierendeel en Half vierendeel.

Jan Coops een vierendeel en een half vierendeel.

Dat dit de waarheid zijnde zoo is de Overtekenge van deze booes in het jaar 1795 ten laste van de overige gemeene Boer is geschied.

   Des Onze vertekeningen

Schonebeek den 24 September

                       1796

  1. Ellen

Jan Lambers                                                              R.Volkers

Als Schatbeurder                                                       Jan Poppen

  1. Scholten
  2. Eijsen als Deijaek

                                                                                  Jan Coops        

www.oud-schoonebeek.nl