aantekeningen 1730 - 1755

 

Aantekeningen van vermoedeliik Ds Fledderus (1730-1740 en Ds Johannes Hardeberg 1742-1755 overgenomen uit: Nieuwe Zwolse Schrvf- Calender en Comptoir ALMANACH na de Nieuwe Hedendaagse styl op t jaar onzes Heren JESU CHRISTI MDCCLXXV ( 1775)

In 1775 was hier predikant Ds Johannes Coenraad Werndlij het is ook mogelijk dat deze aantekeingen van hem afkomstig zijn.

Tevens zijn er aantekeningen uit: Deventer Schryf calender ofte ALMANACH volgens de Nieuwe verbeterden Gregoriaansen styl van het Jaar na de Mens Wordinge Christi MDCCXLlX 917490

 

aantekeningen:

 

H.Gommer sp die 15           rente ide p 77 O>B.

Jan Gijiers 50 gld kerk o.b p 222

 

De kooppenningen van de Kerken Landerijen op heden den 21 aug 1696  skogt bedragen salvo calculo 2285.- Arn.Franckona 1696 Scholtus en is gekogt bij de volgende:

 

Boelties veen             Hekman    ad     202-0-0

Boelties veen van Holties gekogt         202-0-0

Boelties koelant met de maat oude

Dijk van holtijs getrokken                      400-0-0

Op t lange blik een Dagerk hoijlant

van Snijder Jan                                     170-0-0

een Dagwerk op t Vugtenbroek

Engbert Scholten                                  150-0-0

nog een Dagwerk aldaarvan

Engbert Gijiers                                      150-0-0

nog een Dagwerk aldaar van Prins       151-0-0

nog een Dagwerk getrokken van

Lucas Hekmam                                     153-0-0

op de Dwarsmaat een Dagwerk

geswettet ten Noorden, aan t pastoors

Dagwerg getrokken van Engbert

Wolbers                                                 107-0-0

Maken landt de drie Eisen voor             600-0-0

                                                             2285-0-0

Den 21 aug. 1696 Skogt

en toen kon t dagwerk g mag 4-10-0 doen als

blijkt uit t kerken boek.

Februari 1749 kerkmiddelen:

o.b.p33Iiquet dat Lucas Wolbers                   Hekman sijt van Boeltijslant

in huur sic roga ubi allud sic sit.

o.b. p 21 aangaande t’ Vugtenbroek vide et roga

o.b. p70 Jan Unie 100 gld kerk op rente? Ubimankevit

o.b. p 55 een dagwerk hoijlant kerk?

o.b. p95 Geert Ellen rente 200 dubi ?

o.b. p 211 Berent Schuiten 80 gld ubi sic?

Ad 1696 den 28 7b is Egbert Stevens bevestigd zodat Skopinge van 1696

bij zijn tijdt geschiede is.

 

 

II zodat dese somma al betaalt is van vorige penningen want de

predikstoel is anbesteet den 21 juli 1695                   blijkt dat

Lubbert Mulders kerkvoogt geweest is en den 21 aug 1696

is ook bet; den predik toelage p43 vijk daald door Lubbert Mulders

kerkvoogt

 

De volgende hebben den turf gebragt

1 Nieuwe Sassen 2 Hendrik Eisen 3 Mulders 4 Prinsen 5 Bisschop

6 Hendrik Poppen 7 WIlems 8 Jan Klasen 10 Jan Maages 11 Engbert Maages 12 Jan Unie 13 Hannekens Meijer 14 Oldemans meijer 15 Jan Engberts

16 Berent Klaas 17 Geert Ellen 18 Schuiten Evert 19 Jan Schultijn

20 Jan Poppens meijer 21 Jan Tallen 22 Krouse 23 Wolter Wennij

24 Wennij Hans nog 2 voer 25 H Gommer

                   Wennij Hans resteert nog 1 voer van 1727 en int jaar 1748 het hij niet    

                    Gebragt deshalven 2 voer debet

 

Gommers Hendrik het de Camp gehuirt voor 7 gld mits dat hij dan moet doen t'inhalen van ons hoij maij 1749 ingegaan en verschenen maij 1750 en dat alzoo nog twie jaren.

 

Gommers Evert heeft onze stal uitgemest voormiddag den 24 juli van

-12 met de kore

De 3 jaren lanthuire heeft Hendrik Gommer betaalt met 22 gld dd 1750 in Oct.

 

Meij 1749 gekondigd en getrouwt Hendr.Harmsen van Anerveen en Aaltijn Sassen dat betaald.

 

24 juni 1749 Jan ten Pathuis heeft betaald een Rijksdaalder voor een lijkpr. voor zijn moeder zaliger.

 

Aug 1749 Jan Unie de lijpreek voor sijn kindtje  -0-03-50

 

Hendrik Unie wegens lijkpreek gedaan den Meert 1748 via kal 03-50

Van dezelve voor het trouwen van Unie knegt met moeder in Uniehuis 0-50

 

Wolter Wennij heeft van ons gekogt llede jaar een beesijn voor 12 gld dit betaald in jan,1749

www.oud-schoonebeek.nl