Jan Lap en Nora

Overgenomen uit een schrift van Zwaantje Hans

 

Jan Lap en Noa

 

 

Daar woonden bij een zekere stad

Een Doame riek aan goud

Die älle adele brieven har

En adelijk gemoed

Zoo der gebrek, verdriet of zörg

Of andere ellende was

Men kwam om hulpe bie de borg

Hoast altied krek van pas.

As der ien in ’t warme bedde lag

En ’t was een arme vrouw.

Zie wust maar even of op slag

Gong zie der zelf naar toe.

 

 

Zuks hadden ook Jan Lap en Noa

Bie ondervinding had.

Doe zie nog kleintjes kregen

Gaf dat ja altied wat

Maar Henderieks heur kleinste

Was in het derde joar al goauw

De hope, dat hie nog een greur

Of zuster kreeg stund flauw

 

 

Ik wiet een mooie list zegt Jan

Ik stuur aan Mevrouw bericht

Dat doe van nacht bevallen bist

Hoe likt die dat, mien wicht

Do hest, zegt ze mooi bedacht

Moar nee, as Mevrouw ies kwam

Zoo as ze vroeger ook wal dee

En dat bedrog vernam

Dat is niks ik kiek het venster oet

Komt zie der an, welnou

‘k Leg Rieks gauw in de wiege

En dou noar ’t bedde toe.

 

 

Dat is goed, zegt zie

Moar Jan, hoe kriegen wie

Nou lieden noar de borg

Ik schrief een briefien naar Mevrouw

Zegt Jan, het doe maar geen zürg

Doe zet hie zuk veurt ’t raam en kik.

Toch is hie niet gerust

Wat is dat, o ’t is Mevrouw hie schrikt

Wief rup hie gouw in ’t bedde

Met stopt hie Rieks in ’t rooie pak

Dat op de wiege hong.

 

Maar doar hie um met een spele stak

Dou reerde de arme jong

Moar zien gereer en zien gesten

Hulp kleine Rieks moar niet

Hie leg um in de wiege hen

En zuse sloap mien kindje

Zung toen de Boas met luder stem want

Hie heurde dat de deure gong.

Wat zat hie in de klem.

 

Hiel zachtjes komt Mevrouw er in

Wat zingt ge hard mijn vriend

Voorzichtig toch, wijl mijn vriendin

Thans rust en stilte dient.

Ik feliciteer met hart en mond

U beiden goede lien

Ik zei, toen uw brief kwam, ik wil terstond

Hun raad en hulpe bien

Hoe is het met uw Noatje.

Ik meende dat men zorgelijk sprak

Jan dachte toen, was zie moar weer weg

Moar hie stotterde nog al een beetje zwak

 

Nee zegt zij ik hou u niet langer op

Maar ik moet voor mijn vertrek

Eerst nog, dat spreekt vanself de lieve po nog zien

Op lichte ze het dek.

Maar zegt ze wie toch zag er ooit

Zoo’n zuigeling goede lien

Neen ik heb zoo oud ik ben

Nog nooit zoo’n manlijk kind gezien

Straks krijgt ge een doopjurk en een sprei

Van laken koopman Rieks

Maar hoe heet de kleine

En o wee de kleine reup ‘k Hait Rieks.

 

Mevrouw word boos en zegt Jan Lap

Ik Wensch bij scheiden u en Noatje

Van harte beterschap met ’t liegen hoor adju.

 

Dat is loon zegt Noa veur oes bedrog

Jan Jan wat dut mie ’t leed

Wat korte biene hebben toch

Die leugens ik liege nooit weer

En komt veur ’t keelgat mie weer ooit

Een leugen ‘k wil direct Wan nee vergetten

Kan ik ’t nooit ‘k Wil denken aan

Ik hiet Rieks.  

www.oud-schoonebeek.nl