Drentse gedichte diverse

 

Maandblad Drenthe januari/februari 1979

ik schrijf je terug bij je stoel bij het raam

gedichtencyclus van ab drijver

opoe

jouw wereld was toch al gestorven langzaam

maar veel te snel de zwarte aarde

waarop je 's zomers rustte met sterke koffie

in een grote kan zon volop en armoe

je zult in hem verdwijnen

 

ze stierf

kleine uitgeteerde vrouw eens een kind

een meisje nu oud

verschrompeld maar gelovend als

een kind een meisje

 

ze is begraven in een piama

uit de opruiming wit

met blauwe bloempjes

ze zei als ik gaan moet

dan ga ik, ik ben er klaar voor

ik ga naar mijn heiland

 

de dominee preekte mooi

in de koude aula hij zei dat opoe nu

in gods armen was

dat ze de ene deur uit was gegaan

en de andere weer in en dat ze nu

eeuwig zou leven toen de kist

de aula werd uitgedragen

begon het te sneeuwen

 

tachtig jaar geleden hebben twee jonge mensen

met blijdschap hun zoon ten doop gedragen

ik heb hem gisteren weggebracht

 

de oude man wist dat hij sterven moest

hij klampte zich aan niemand vast

en stierf

 

als hij begon te vertellen over vroeger

hoefde ik alleen maar af en toe te knikken

dan vertelde hij alles uit zijn lange kleine leven

en opoe luisterde en glimlachte en onderbrak hem soms

om zijn verhaal duidelijker te maken

"die hadden geen vijf kinderen maar zes"

"wat zeg je?" "dat ze zes kinderen hadden"

"zes? nou ja, zes dan dat maakt ook niks ja”

en als ik weg ging zeiden ze “kom nog gauw es langs hoor”

“ja, goed, ik kom wel” “ja, ook doen hoor”

en dan keken ze me na bij de tochtende buitendeur

 

samen wegrotten overgaan

vergaan omdat je samen

hebt geleefd weet je nog?

de tweeling en je had het niet breed

op elke knie zo’n pop en dan een bord pap voor je

eerlijk delen ze staan aan je graf

 

 

ik schrijf je terug in je stoel bij het raam

ik schrijf je stem terug hoorbaar in mijn oren

van binnen uit je kammetje in de la

en het brilletje op het dressoir

je zit dicht bij de gesloten gordijnen

en je vertelt over vroeger over beurtschippers

en veenarbeiders over echte meneren en dominee's

over werkloosheid en schaftketen

over kleine onbenullige dingen ik wil niet dat je dood bent

je moet leven ik wil je tastbaar maken

ik schrijf je uit mijn hersens op wit papier

 

 

je kon je horloge niet meer opwinden

je had de kracht niet meer buiten langs het water

liep ik ’s zondags stiekum naar je raam te loeren

rina duwde eric in het wagentje soms zag ik je witte haar

in die kleine kamer en ik hoopte

dat je gauw dood zou zijn ik heb je dood gewenst

omdat je zo krankzinnig eenzaam was omdat je zo hulpeloos afging

omdat je toch geen schijn van kans meer had

je moest sterven ook ik kon dat niet voorkomen

het is goed dat je dood bent maar ik heb er niets van begrepen

het hoe en waarom ik weet alleen dat je dood bent

dat ik je niet meer tegen kom

 

 

wat ik wil is iets bijschrijven

alles wat ik geschreven heb is niet genoeg

er is meer etter in de wond het moet er uit voor het te laat is

deze dag is voorbij gegaan meer niet

misschien had ik naar ze toe moeten gaan

maar er stond een hopeloze wind de zon scheen

maar de wind was guur

(oei, de kraag omhoog jongens de wind is guur)

zij voelen het niet daar in die warme grond

maar ik wel ik sta er nog boven

 

 

opa

in een rolstoel achter het huis

of met zijn stok draaiend in zijn handen

op de houten bank een glimlach op het gezicht

lief en broos vroeger een kerel

om rekening mee te houden

niet op zijn mondje gevallen

nu teer breekbaar lief

zoiets moet je dan in de grond stoppen

begrijp jij dat buurman?

 

 

even iets neerkalken niet iets belangrijks hoor

wees maar gerust mijn kind ot en sien zijn dood

dat was het meer niet voorlopig zal ik het inpakken

of gaat het zo mee?

 

 

 

  

oktober 1977 Janny noest

 

maatschappij anno nu

 

ergerend verdien ik

krijg ik dank zij

de onvolprezen vakbond een vorstelijk

salaris in de grote leegte

achter een marmeren

representatief ijskoud

buro morsdood dus

wat dan ook nog functioneel is uitgedacht

door en doodgepraat via stuurwerk actiegroepen

met als support

financiele zekerheid inzetten voor

het individu en het intermenselijk verkeer

het zou wel prettig zijn als iederéén

ophield met zeiken

 

  

Maandblad Drenthe oktober 1974

edsard berger

kinderzegels

 

omdat 't zo hoort

koopt onze burgemeestersvrouw

zo half november elk jaar

als eerste van het stadje

een zootje zegels voor 't kind

 

en de krant

maakt met engelengeduld

elk jaar, zo half november

als gold het een primeur

de foto met het onderschrift

publiek

 

de burgemeestersvrouw

koopt zegels voor 't kind

en elk jaar, zo half november

ook voor de dichter een zware tijd

denk ik, de krant opslaand

aan kinderzegels

vallende blaren

burgemeestersvrouwen

het einde dat

weer dichterbij gekomen is

 

 

 

Maandblad Drenthe april 1949 A. Dening

De olde tram

 1. Nee, ik zal hum niet vergeten

     Die olde Drentse tram.

     wat was 't 'n groot gebeuren joa,

     Doe die oes darp in kwam.

2. Wat gaf zien bellen gien vertier,

     Mor dat was 't niet allèn:

     Nee, vroeger kwam ij nargens toe,

     No kuj ies argens hen.

3.   "Ik goa vandaag", zee Anniggien,

     "les even hen mien nicht".

     "Dan goaw te hoop", zee Stien van Loeks,

     "Ik wil ies hen oes wicht".

4.    En over heur zat met karbies .

     Het olde mensk van Stam.

     "Kiek no", zee Stien, "dag Gèrtienmuuj.

     Zits to ok nog in tram?"

5.   Dan wuur 't 'n kakeln hen en weer:

     ,,'t Klein wicht lop al allien,

     Mor met oez' Hinnerk wil 't nog niet,

     Aaltied dat stieve bien".

6.   Gezellig was dat tramverkeer,

     No wup wij mor op 't kussen,

     En griept oes overal an vast

     In roazende autobussen.

7.  En kiek no ies zo'n vliegmasien,

     ‘n Mensk wordt er doezlig van

     Het liekt wal duvels in de locht,

     Zo weg en zo weer an.

8.  Och nee, die Meijers omnibus,

     Of Santings snik-expres,

     Die mis ik niet, mor jo nog wal,

     ij olde E.D.S.

9.  Zo vaak zin'k met jo van 't Hooveen

     De Drentse voart langs goan,

     En aaltied bleef ij, 't miste nooit,

     Veur 't hoes van moeder stoan.

Sept. 1948. A. DENING.

 

 

  

Maandblad Drenthe maart 1948 door Mevrouw J. H. Bergmans-Beins (dialect van Borger e.o.)

 

 

Drenthe, -laand, waor 't aolde leev'nd,

Aolde vrijheid, aold gebroek -

't Volk met vaaste baand döt hecht'n

An zien laand van heid' en stroek,

 

Waor de scheper nog de schaop'n

Deur de broene heide drif

En nog aaltied "Helpt 'n kann'r"

Hoogste, beste liefspreuk blif,

 

Waor de zun de heideveld'n -

Pronkend in heur sangen 1) klied-

Overgöt met heldre straol'n

En de leeuwerk zingt zien lied,

 

Waor men vuult: hier gef het leev'nd

Nog wat meer as stried en wark

En de wiede, bliede roemte

Mensk'n maakt heur "beet'r" stark,

 

Waor de dörp'n likgt verbörg'n

In en kraans van iek'nholt

En op d'es 2) de roggeakkers

Zömmers blinkt as zuver gold,

 

 

Waor de diepies 3), blaank as zulv'r

Speul'nd loopt 4) deur 't grune laand,

En in 't gres de bonte bloem'n

Streijt bint oet en volle haand,

 

Waor de bargies 5) en stienhoop'n 6)

Op de heide groot en wied

Spreekt op stille roege wieze

Van het volk oet vrogger tied.

 

Waor het leev'nd, slicht7) en eerlick,

Vrij van stieve, strakke baand

Veur en Drenth blif 't miest begeerliek

In zien ieg'n dierbaar laand !

 

 

 

1) sang = paars.

2) es = bouwland om de dorpen.

3) diepien = beekje.

4) loopt = stroomt.

5) bargies = tumuli.

6) stienhoop'n = hunebedden.

7) slicht = eenvoudig.

 

 

 

 

 

Maandblad Drenthe mei 1947 J.Naarding

HET VLAGGELlED

 

 

Rood en wit, de Saksenkleuren,

Met de sterren in 't blanke hart,

Wil oêz' vlagge hoger beuren,

As de wind zien banen slat.

Refrein:

 

Drenten, hol oêz' jonge vlagge

Hoog, wooj op de wereld bint.

Laode weien en laode wappern

Overal waor Drenten zint.

 

 

‘t Rood, is 't hart, dat zal gedenken

't Land, waar volk en vrunnen hoêst,

Dat oês rust en vree wil schenken,

As in 't levend de störmen oês boêst.

 

't Wit is 't Landrecht, d' aoIe wetten;

't Zwart het Koêverder kastiêl; (;, , .,

'n Ster het dingspel, waar de etten

Met de drost deen 't rechtsbediêl.

 

Rood en wit zint Drentse kleuren,

Blui van heid' en wolkenblaank,

'n Wonder stiêt oês te gebeuren:

Drente's vlagg', oêz' vlagge, er maank!

 

 

www.oud-schoonebeek.nl