Vroeger jaren

 

 VROEGER JAREN.

 

Klaartje, kom, wij gaan uit rijden!

Sprak boer Teunis met een lach

Langs de frisse groene weiden,

't Is nu onze bruiloftsdag.

Wij zijn vijftig jaar getrouwd

En reeds beiden grijs en oud

Met dezelfde witte wagen

Gaan wij langs de velden jagen.

 

'k Ga mij nu eens netjes kleeden .

'k Draag dezelfde hooge hoed

Nog van vijftig jaar geleden

'k Weet, die staat mij wondergoed.

Dan gaan wij naar Schoonebeek

Zien nog eens die boerenstreek!

Met zijn golvend, rijpend koren

Waar wij beiden zijn geboren.

 

Zoo ging Teunis in zijn wagen

Met zijn Klaart je aan zijn zij

Net als in hun jonge dagen,

Langs de zandweg, door de hei.

Hoor de vogels, Klaart je, zeg

In de struiken langs de weg

Hoe zij vroolijk kwinkeleeren

En ons beiden feliciteren.

 

Zie je daar die kerk met toren.

Omstreeks vijftig jaren oud,

Bij dat veld met rijpend koren

Waar wij beiden zijn getrouwd?

In die goeie oude tijd

Was je een knappe jonge meid .

In die kerk heb ik voor ’t leven

Hart en hand aan Jou gegeven.

 

Vijftig jaren zijn vervlogen,

Sinds ik daar mijn psalmen zong

Dat wij samen nederbogen,

Toen wij beiden waren jong.

Weet je t nog, hoe jij verblijd,

Van aandoening hebt geschreid

Toen het orgel zich liet hooren

Als geleid door engelenkoren?

 

Als wij samen huiswaarts keeren

Langs dien mooien, Daler laan

Zal ik jouw nog eens trakteren

Waar die mooie boomen staan.

In dien tuin, daar aan den weg

Juist als vroeger, Klaart je, zeg

Zullen wij ons hart ophalen

Voor wij verder gaan naar Dalen.

F. MEPPELlNK -1938.

www.oud-schoonebeek.nl