De boo-en te Schoonebeek

De boo-en te Schoonebeek

 

In heel Drenthe waren er geen booen. Alleen in Schoonebeek en in de Ringer Weusten aan de overzijde van de “Olde Beke”(het Schoonebeekerdiep) waren ze te vinden. Ze dateren van de eerste helft van het jaar 1600 en waren verspreid over het gebied dat nu Nieuw Schoonebeek heet. In latere tijden hebben de Schoonebeeker boeren voor het merendeel deze grond verkocht aan emigranten uit het Munsterland Drie van deze booen zijn nog lang gespaard gebleven De Wilms’s boo of boe (thans in restauratie) de Helman’s boo en de Hinnen’s boo of later genoemd de Elzing’s boo. De Hekmans boo zal weer opnieuw worden opgericht, zij het op een andere plek als waar ze vroeger stond. Op de schilderijen hiernaast kunt u het exterieur en het interieur van deze booen zien. Een schoorsteen was er niet, alleen een potkachel en de rook moest maar een uitweg vinden. Verder een slaap gelegenheid voor de booheer.

Op de foto’s ziet u wijlen de heer H.Mepschen als booheer in Hekman’s boo. Het vee bestond uit jongvee en ossen en 1 koe. De melk van deze koe was voor de booheer. Hij karnde er boter van en kookte er brij van. De boter gebruikte hij voor een gedeelte voor het bakken van de boepannenkoek zo dik als de pan diep was. Het vee liep de hele winter buiten, behalve als er een dikke laag sneeuw lag. Ze werden ten Noorden van de Diek (thans Europaweg) gedreven. Daar zat volop heide en bente. Ze hielden zich uitstekend. Kooplieden ui Purmerend en uit Duitsland waren erg verzot op dit vee, zodat hele koppels vee in losse groepen naar Bremen werden gedreven. Van wandelsport gesproken? Ze konden het toen ook al.

Derk Anholts

www.oud-schoonebeek.nl