Kroniek Schoonebeek - Melk en melkprijs

Artikelindex

 

september 1972

 

Melkprijs (fam Scholte enz.)

 

We eindigden de vorige keer dat Scholte het geld voor de verkochte boter meenam en het zorgvuldig in het voerkistje legde. Tot meerdere zekerheid van de inhoud van het geldkistje ging Scholte op de voerkist zitten. Dit geld ging hij meenemen naar de 1e penningmeester van de N.V. Berend Sassen te Padhuis, die dan met de beide directeuren van toen, het melkgeld onder de leveranciers ging verdelen.

Het was geen hoge melkprijs, 3 cent per liter, voor onze tegenwoordige huisvrouwen om te watertanden.

  

      Volledigheidshalve zij hier nog even bij vermeld dat ook de boeren van Pad- en Vlieghuis lid waren van de N.V. en dus ook hun melk hier werd verwerkt.

Van vetgehalte onderzoek van de melk was in de eerste tijd geen sprake. Alle melk werd gelijk per liter aan de boeren uitbetaald. Bij het melkgeld was de 1e tijd veel klein zilvergeld en voor een groot gedeelte was dit ook nog Duits geld.

      Na deze uitweiding, die we toch even meenden te moeten vertellen, komen wij op de boeren walmolen terug.  De familie Scholte had in de loop der jaren zo goed geboerd, dat hij in staat was zelf in ons dorp land te kopen. Ook kreeg hij tenslotte de bakkerij van Jan Volkers (bakker Jan) die we al eens eerder genoemd hebben in eigendom.

      Een en ander was oorzaak dat Scholte ging verhuizen naar de plaats waar lange tijd Scholte z’n Henderkien heeft gewoond. Er moest dus op de boerenmolen met toebehoren een nieuwe huurder komen.

Dit werd Egbert Kip. Kip ging dus het bedrijf als opvolger van Scholte voortzetten. Hij zelf was geen molenaar, maar had een molenaarsknecht in dienst.

Deze knecht heeft in 1897 de molen bij stormweer zo snel laten draaien, dat de vang hem niet kon houden en de molen in brand raakte. Het scheen dat de boereneigenaren toen geen nieuwe molen weer wilden oprichten.

      Ze gingen dan ook aan bovengenoemde Kip de afgebrande molen en de andere gebouwen verkopen. Deze ging op dezelfde berg of molenwal een ronde molen bouwen.

De molen werd ingericht door de molenbouwers (möllemakers) uit Emlichheim. De molenbouwers, vader en zoon, hebben het gehele uit en inwendige van de molen zelf uit ruwe eikenbomen in de naaste omgeving kant en klaar gemaakt.

Het heeft zeker wel een jaar geduurd voordat de nieuwe molen klaar was.

      Het schijnt dat deze heer Kip ook goede zaken gedaan heeft, want na verloop van tijd ging hij de zaak verhuren en nog later verkopen aan  W. Dorgelo, afkomstig uit Lutten die hier met zijn gezin naar toe kwam.

      Kort nadat aan de zuivelfabriek een stoommalerij kwam ging hij de molen afbreken.

Dus onze beide windmolens zijn in de loop der jaren verdwenen, jammer genoeg. Ook in Nieuw-Schoonebeek zijn twee windmolens geweest. Eén van de familie Roosken en de andere was ook een z.g. boerenmolen.

Ook deze beide zijn helaas verdwenen, alleen de plaatsen waar ze gestaan hebben zijn nog aanwijsbaar.

Hopelijk een volgende keer iets over het monsterproces tussen de Barger en Schoonebeeker boeren.                                                                                 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl