Van boerderij tot sauna

Coevorden Huis aan huis 16-07-2008

Van boerderij tot sauna

Door Huib D. Minderhoud

 De boerderij aan de Euro­paweg 191 is gebouwd in· 1908 en dit jaar dus precies 100 jaar oud. Echter, de fa­milie van Riet Anholts is nog veel ouder. Al in 1737 verwierf haar voorvader 'Wilm' alle goederen van zijn ouders op voorwaar­de dat hij aan zijn broers Harm en Jan ieder '10 ca­rolus guldens, een koe en een bedde met toebehoren' en aan zijn zuster Fenne­chien '40 carolus guldens, twee koeien en ook een­bedde met toebehoren' zou betalen. Ook toen was deze goede gewoonte dus' al in zwang. Om alleen-bezitter van het voorvaderlijk erf­goed te worden, moesten broers en zusters worden uitgekocht.

Wilm was 'tweepeerds­boer' op 'erve den Anholt', gelegen tussen Pikveld en Weijerswold. Omdat hij ook een herberg dreef, was het aan te bevelen hier 'an te holden', halt te houden en uit te rusten. Later ging de naam over op de hier ontstane boerschap. In het spraakgebruik kreeg Wilms· zoon Hendrik de toegevoegde naam Van den Anholt, kortweg ge­zegd Hendrik Anholt. De boerschap Anholt ligt nog altijd ten noorden van de Europaweg tussen Pikveld en Weijerswold en is via een kaarsrecht weggetje te bereiken. In de Franse tijd werd de toegevoegde naam officieel de achtenaam Anholt en nog later An­holts. Gerrit Jan Anholts, getrouwd met Jantje Eisen uit Schoonebeek, bouwde in 1908 de boerderij. Hij was zowel timmerman en aannemer, dus de werk­zaamheden werden in ei­gen beheer uitgevoerd. Er zat daar een veengat en dat moest natuurlijk eerst opgevuld worden. Gelukkig lag er vlakbij in het oever­land van het Schoonebeker diep een 'landheugte' -een zandkop-; waar heel wat kruiwagens zand werden weggehaald. De eikenhou­ten stijlen werden gericht geplaatst en de eveneens' eiken gebinten en de an­dere samenstellende delen met pen/gat verbindingen vastgezet. Zo bouwde Ger­rit Jan zelf zijn boerderij annex werkplaats. In de loop van de komende jaren zou hij nog heel, wat wer­ken aannemen, waarón­der o.a. de boerderijen van Klaassen, Hans, Geerlinks en Ellen in de buurt.

 

Kinderen

Gerrit Jan Anholts, in de wandeling 'Baosie' ge­noemd en Jantje kregen vijf kinderen. Zoon Hen­drik trad in de voersporen van zijn vader en begon een zelfstandig aanne­mersbedrijf. Zoon Bertus ('Bets van Baosie') werd boer op de in 1908 gebouw­de boerderij. Hij trouwde met Riek Beenen uit Aner­veen en dit echtpaar kreeg twee dochters en één zoon. Bertus had maar een klein boerenbedrijf met zo'n vijf hectare land en zes à ze­ven koeien. Hij pachtte er elk jaar een paar hectare bij en kon dankzij het feit, dat hij met zijn paard re­gelmatig vrachten turf vervoerde, net rondkomen.

Veel geluk was het echtpaar echter niet beschoren. ­Bertus overleed in 1959, 40 jaar oud en Riek in 1960, 41 jaar oud. De drie kinderen werden ondergebracht ­bij familieleden en de boerderij werd voor twaalf jaar verpacht aan Jan Hans. Riet Anholts, de oudste dochter, ontmoette op vijftienjarige leeftijd Marinus Sliekers uit Coevorden en zij kregen direct al verkering. Het is nooit meer uit gegaan. Marinus was een zoon van de zeer bekende Coevorder buschauffeur Geert Sliekers, die jaren lang van zich deed spreken door zijn altijd opgewekt dienstbetoon. Riet bezocht de mulo in Schoonebeek en Marinus de Paul Krüger-ulo in Coevorden.

Toen Marinus politieagent in Haarlemmermeer werd, volgde Riet hem al spoedig als verpleegkundige aan het academisch ziekenhuis van de VU in Amsterdam. In 1968 trouwden ze en ze vestigden zich in Bad­hoevedorp, waar hun eerste kind geboren werd. Eind 1970 solliciteerde Marinus bij de gemeentepolitie van Hoogeveen en hij kreeg als standplaats Nieuw Moscou bij Hollandscheveld toege­wezen. Daar gingen ze ook wonen en kon Riet nu part­time aan het werk in het Aleida Kramerziekenhuis.

Inmiddels waren de twaalf jaren pacht van Jan Hans verstreken en in overleg met de familie be­trokken Riet en Marinus met hun twee kinderen na een inwendige verbouwing de boerderij. Volgens de be­proefde methode van 1737 werden de broer en zuster van Riet uitgekocht, alleen kwamen er nu geen bedden met toebehoren en koeien aan te pas. Wel guldens! Marinus solliciteerde met succes bij de rijkspolitie in Schoonebeek, maar werd in 1975 benoemd tot postcom­mandant in Midwolde. Weer verhuisde het gezin om in 1979 in de boerderij terug te keren, omdat Marinus plaatsvervangend groeps­commandant in Schoone­beek werd. Na in 1988 hier als groeps-commandant af­scheid genomen te hebben, ging Marinus in 1993 als hoofdinspecteur met pensi­oen.

Een jaar later openden Riet en Marinus achter de boerderij hun eigen Sauna ­en Beauty centrum Anholts. Ze waren allebei echte sau­naliefhebbers en gingen de uitdaging aan een eigen bedrijf met een capaciteit van 60 personen te beginnen. Nu kan het centrum 150 gasten ontvangen en beschikt het over een groot saunagedeelte achter de boerderij, een beautycen­trum boven, een rustruim­te annex restaurant in de boerderij en een kantoor in het voorhuis. Het echt­paar is inmiddels naar de bovenverdieping verhuisd. Aansluitend aan het sau­nagedeelte en de rustruimte strekt zich een prachtige afgeschermde tuin uit met hoogte verschillen en met een zwembad, een whirl­pool en een koud dompel­bad.

Uitbreidingsplannen voor verschillende moderne cabines worden voor­bereid. Maar hoe modem ook, de boerderij uit 1908 is uitwendig in de oude staat bewaard.

Sta eens een moment stil bij dit 100-jarige monument.

 

www.oud-schoonebeek.nl