1752 Loting (etstoel)

Loting 4 julij 1752

 

Op de loting van 4 Julij 1752 kwam deze zaak voor den vollen Etstoel en werd bovenstaand besluit genomen, waaraan door den Schols en pander in allen deel en voldaan werd.

Immers onder de verdere vonnissen van Drost en 24 Etten in het lottingsprotocol voorkomende, lezen wij:

"De gedetineerde Pieter Hendriks van Dalerveen bekent ter vergaderinge, dat hij op 4  Februarij 1752 des avonds in donkeren met zijn snaphaan in het veld was geweest en eenige malen het kruid van de panne hadde laten branden dog dat zulks met geen quaad opzet gedaan hadde, verzoekende genade en vergevinge".

Drost en 24 Etten hebben hun "gerelaxeerd uit de gevangenis voor deze reis met serieuse aanzegging, dat hij zich onthouden moet des avonds of 's nachts bij zijn his of in het veld eenig vuur of licht te maken me een snaphane of op andere wijze bij poene van swaardere straffe."

1885     J.v.d.V.

 

www.oud-schoonebeek.nl