Goorspraken 1599-1600

ACTUM UP DIE GEHOLDENE GOESSPRAECKE THOE SCHOENEBEECKE DEN 2 MEIJ ANNO 1599.

 

Notificatie over uit- en afstel van buurtuig, door den Drost goedgekeurd.

Die schulte ende onderschulte up Schoenebeecke verklaren, dat up lestledene goesspraecke van den z. Drosten uuthstel van seeckere

buyrtuich verworven t'hebben; sinnen daernae by den Drosten up Coevorden gekomen, die haer die broecken ende buirtuigen verlaten ende quijdt gegeven heft, so sie seggen: ergo.

 

Aangifte van gepleegd overspel.

Die buiren up Schonebeecke brengen an voer een geruchte, dat Gyseler Lambert mit Schoenberchs frouwe Anna sal geboeleert hebben, wesende stratemeer ende molemeer. (= geruchten roddelpraat)

 

De pastoor te Schoonerbeek eischt, dat hem de beschikking over een beek wordt toegekend. Hem wordt het bewijs opgelegd, dat hij door iemand schade lijdt.

 

Die pastoer up Schonebeecke heft laten upesschen die Olde Beecke ofte waterlossinge mit 2 buiren, angaende Hinrick Wenninck unde Papen Roeleff.

Die buir up Schonebeecke vertuigen, dat die pastoer sal binnen drie weecken bewysen, dat hem jemans mit dat water schaden doet ende dat Hendrick Wenninge ende Poppen Roeleff tot die waterlossinge sinnen schuldich up te maecken.

 

Eisch tot afgifte van hooi.

 

Hindrick Wenninck heft Johan Wenninck afessehen laten dat hoy, dat wassen is in Otten maett. Die saecken sinnen verdragen; betaelt  1 g.g. minus 1 st.          

 

Klacht over wederrechtelijk gebruik van land door de buren.

Aan klager wordt nader bewijs opgelegd.

 

Noch Hindriek Clawes verbieden laten sijn stueke lants up dat Blieke.

Die buir van Schonebeecke blijven bij hoer buirbrieff ende ver­tuigen Henriek Claus up een unrecht verbot, of sal bewysen binnen drie weeeken, dat sie hem sijn stucke landts, het Bliek, ontbruickt hebben; alsdan in die broecke na 's landts brieff. Die schulte my betaelt  1 g. gulden.

 

 

ACTUM UP DIE GEHOLDENE GOE­SSPRAECKE UP SCHONEBEECKE DEN 28 JULIJ ANNO 1600.

 

Klager heeft aan zijn beide buren de toegang over zijn erf als nood­'weg doen verbieden. Schikking.

Gyseler Hermen heft laten verbieden sijn beyde nabers den wech over sijn hoff; sinnen verdragen  1 g.g.

 

Klacht over wederrechtelijk turfsteken. Nader bewijs opgelegd, dat beklaagde ten nadeele van klager turf heeft gestoken.        Hooger beroep.

 

Henrick Wenninge heft laten verbieden Berent Kruse die torff, so hie up die Drentsehe venen gestoecken heft by die Westerbeecke, den 26 Junij anno 1600.

Die buiren van Schonebeecke vertuigen, dat Henrick Wenninge binnen drie weeeken sal bewijsen, dat Berent Kruise hem toe nae gegraven heft ofte up een unrecht verbott. By den heren Drosten beroepen.

 

Soortgelijke kwestie. 'Nader bewijs opgelegd.

Jan Wenninge klaecht over Berent Claess, dat hie, Berent, tot synen willen ende mynen wederwillen mijn landt geplagget heft; begeert hiervan een buirtuich.

Die buiren van de Schonebeecke vertuigen, dat Jann Wenninge binnen drie weecken sal bewysen, dat Berent Claess hem eenige plaggen sonder verloff ümmeyt heft, anders up een unrechte klachte. Jan Wenninge betaelt  1 g.g.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl