Stieltjeskanaal

 

 

Stieltjeskanaal

Voor het Stieltjeskanaal staan grote veranderingen te wachten, want opnieuw willen Gedepu- teerde Staten het kanaal opknappen. Naast een belangrijke taak als afvoerweg van overtollig Drents water is het kanaal ook voor de scheepvaart van belang. Hoewel het voorlopig nog een 300-tons kanaal blijft, krijgen de nieuwe kunstwerken een king niet best te spreken. Men met verbetering van het kanaal gaan er ook enkele bruggen verdwijnen en hier over is de bevolking niet best te spreken. Men is bang en niet ten onrechte dat er veel van de gemeenschapszin verloren gaat wanneer het moeilijker wordt elkaar te bereiken. Ook landbouwers die gronden aan de andere kant van het kanaal hebben liggen ondervinden nadeel van 't inkrimpen van het aantal bruggen.

Protesten

De bewoners van de buurtschap hebben dan ook geprotesteerd tegen het moeten verdwijnen van hun verbindingen. Een bezwaarschrift is dan ook bij G.S. ingediend.

Ook het gemeentebestuur van Dalen heeft bezwaren ingediend tegen het verdwijnen van de bruggen.

Uit de zitting van de Provinciale Staten zal blijken hoe de afgevaardigden tegnover deze kwestie staan. Uit de stukken van G.S. blijkt, dat enkele bruggen in een dermate staat van verval verkeren, dat er nieuwe zouden moeten komen en dat is financieel een wat moeilijke zaak. Een verbetering is straks wel, dat sluis Knol verdwijnt. Een groot obstakel voor de scheepvaart wordt weggenomen. Sluis Kruit komt driehonderd meter richting Coevorden en wordt dus gebouwd op een capaciteit van 600 ton. 

 

 

  

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl