1968 Dit jaar verbetering

21 mei 1968

 

In Zuidoost-Drenthe  Nog dit jaar verbetering kanalen

 

Van een onzer verslaggevers

STIELTJESKANAAL - In de tweede helft van dit jaar wordt begonnen met de verbetering van het Stieltjeskanaal, de Zijtak en van de Verlengde Hoogeveense Vaart tussen Veenoord en het Oranjekanaal.Het provinciaal bestuur van Drenthe heeft daarvoor een plan gemaakt. In de kosten, die totaal bijna tien milioen gulden bedragen, moeten de gemeenten Emmen. Coevorden, Schoonebeek en Sleen bijna een en een kwart miljoen bijdragen.

De eerste fase van het gigantische project is de bouw van een schutsluis nabij de op te ruimen sluis 2. De toestemming van de bij dit project betrokken ministers om met het werk te

beginnen wordt nog deze zomer verwacht.

www.oud-schoonebeek.nl