1969 Minder bruggen

4 maart 1969

 

Minder bruggen over het Stieltjeskanaal

ASSEN - Het aantal bruggen over het Stieltjeskanaal zal worden teruggebracht. Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een plan gemaakt, waardoor vijf bruggen verdwijnen en twee nieuwe worden aangelegd. In de te maken rondweg om Coevorden zal 'n nieuwe hooggelegen brug over het kanaal worden gebouwd.

 

Het laten vervallen van enkele bruggen en het bouwen van nieuwe, houdt verband met de verruimingsplannen van het Stieltjeskanaal. De draaibrug III wordt vervangen door 'n vaste overgang, geprojecteerd op de nieuw te bouwen schutsluis. De overgang wordt daardoor ongeveer tachtig meter in zuidelijke richting verschoven. De draaibrug II (in de NAM-weg) de bij De Oshaar aanwezige voetbrug en de draaibrug 1 (brug Uineken) zullen volgens het plan worden vervangen door een vaste hooggelegen brug op een plaats ongeveer halverwege tussen de huidige voetbrug en de draaibrug 1.

De ophaalbrug bij suis 1 zal in het kader van het verbeteringsplan in verband met het opruimen van deze sluis. vervallen en niet door een nieuwe brug worden vervangen.

De draaibrug bij de uitmonding van het Dommerskanaal in het Stietjeskanaal zal blijven bestaan. De brug zal wel worden aangepast.

Tegen de plannen van Gedeputeerde Staten zijn een groot aantal bezwaren ingediend vooral door inwoners van de gemeente Dalen en 't gemeentebestuur van deze plaats

Het hoofdbezwaar geldt het verstoren van de verkeersvrijheid, de leefgemeenschap en het scheppen van grotere problemen voor bejaarden en schoolkinderen.

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl