1969 Geen extra bruggen

Vrijdag 11 april 1969

Geen extra bruggen over verbrede Stieltjeskanaal

Een illusie armer en diep teleurgesteld zijn de ruim 40 inwoners van de dorpsgemeenschap Stieltjeskanaal na meer dan vier uur te hebben gestaan en gehangen op de eivolle publieke tribune van de Statenzaal in Assen, gistermiddag tegen vijf uur naar huis gegaan. Alle genomen moeite om één of twee extra bruggen over het te verbreden Stieltjeskanaal los te krijgen, bleek uiteindelijk vergeefs te zijn geweest. De Staten besloten met 31 stemmen voor en 9 stemmen tegen het voorstel van het college van GS te aanvaarden. Er komt geen nieuwe brug I (Uineken) en geen nieuwe brug II (in de NAM-weg).

Tevoren waren de (politieke)kaarten reeds op tafel gelegd toen PvdA- fractievoorzitter Meijer het voorstel had gedaan het door GS ingediende plan aan te houden en in nadere overweging te nemen. "Het antwoord van gedeputeerde Trip heeft ons niet bevredigd. Aanhouding van het voorstel staat grondruil niet in de weg, terwijl ook het punt compensatie- gronden er niet voor hoeft te wijken", zei hij.

"Het college is niet bereid het voorstel terug te nemen. De bevolking -wordt er geen dienst mee bewezen door de beslissing uit te stellen", waren daarop de woorden van gedepu- teerde Trip, die bijval kreeg van burgemeester de Noord (rechtse fractie). De rechtse fractie (ARP, CRU en KVP) kreeg steun van de VVD, de PvdA gedeputeerden Albrecht en Londo en de heer de Grijs (Binding Rechts), waardoor het voorstel Meijer werd verworpen met 18 stemmen voor en 23 stemmen tegen.

Bij het voorstel van GS tot onttrekking van het aantal bruggen over het Stieltjeskanaal aan het openbaar verkeer werd tegen gestemd door de heren Meijer, Folkers, Ackermann en Koning (PvdA), Pekel, Hartman en Koolman (Boerenpartij), Kremer  (CPN) en van Veen (PSP).

In eerste instantie is door verschillende sprekers het idee geopperd de brug in de NAM-weg te handhaven door eventueel de brug bij de te bouwen sluis te laten vervallen. Uit het antwoord van gedeputeerde Trip bleek dat de kosten van de brug bij de sluis f 80.000 bedragen en de kosten van een beweegbare brug f 975.000.

 

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl