Kanalen breder in Drenthe

Enkele kanalen in Drenthe worden breder 

 

ASSEN - De industriekemen Emmen en Hoogeveen zullen In de toekomst bereikbaar zijn voor schepen van 300 ton. De verbreding van het Noord.Willemskanaal maakt het mogelijk Assen te bereiken met schepen tot 600 ton. Voor de 300 tons schepen zullen vooral de HoogeveenseVaart en het stieltjeskanaal worden verruimd.

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen dit mee in antwoord op vragen gesteld door de staten leden rond de begroting voor het komend jaar.

Uit het antwoord blijkt verder dat GS verwachten dat binnen niet al te lange tijd een deel van de provinciale wateren, die in stand moeten worden gehouden voor de waterbeheersing, aan het scheepvaart verkeer zullen worden onttrokken.

GS hebben niet de hoop dat de waterwegen in Drenthe ooit rendabel zullen worden. De waterhuishouding en de beheersing daarvan blijft belangrijkste taak.

Een kanaal tussen de Eemshaven en Twenthe blijft. gewenst met het oog op de ontwikkeling van de Eemshaven en de belangen daarbij van het Noorden. 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl