Afstoten Kerkgebouw?

Het afstoten van een kerkgebouw? Niet aan de orde!

Door Jan Willem Horstman

 

NIEUW-AMSTERDAM VEENOORD

Nee, het is geen punt van discussie, benadrukt Jan de Vries, voorzitter van de gereformeerde kerkenraad in Nieuw-Amsterdam\Veenoord. "De hervormde kerk en de gereformeerde kerk blijven de komende jaren gewoon in gebruik als kerkgebouw. Voorlopig is het afstoten van één van de twee gebouwen niet aan de orde."

De hervormde kerkgemeente en de gereformeerde kerkgemeente in Nieuw-Amsterdam\Veenoord staan aan de vooravond van een belangrijke verandering. Beide gemeenten smelten op januari 2003 samen tot één geloofsgemeenschap. Net als in veel andere plaatsen gebeurt dit onder de noemer Samen op Weg. Het besef dat de kerkgemeenten veel overeenkomsten hadden zou de aanleiding zijn geweest en niet het afnemende aantal kerkbezoekers. "In de jaren zeventig, toen de eerste gesprekken waren, was hiervan nog geen sprake. De laatste jaren zie je wel dat het kerkbezoek langzaamaan minder wordt", zegt De Vries.

 

KanselruIl

Fimke van Sloten-Bloemhof, voorzitter van de hervormde kerkenraad, legt uit dat er sinds de eerste toenaderingspogingen veel is gebeurd, "In het begin van de jaren tachtig werden voor het eerst gezamenlijke diensten gehouden. Daarna ruilden de predikanten af en toe van plek, de zogeheten kanselruil. In 1998 werden de kerkbladen samengevoegd en sinds januari dit jaar zijn alle diensten gezamenlijk. De ene keer in de ene kerk, de andere keer in de andere."

Sinds 1 september is er nog één predikant. Dominee Van Gooswilligen van de hervormde kerk vertrok, maar Van Sloten-Bloemhof hoopt wel dat hij een opvolger krijgt. "De nieuw te vormen gemeente telt ruim 1600 leden.

Dat is wel veel voor één predikant." Het samenvoegen van twee kerkgemeenten tot een federatie vergt zorgvuldigheid en geduld. "Je hebt te maken met emotionele bindingen. Bovendien betekent samenvoeging ook datje niet alles zelf meer kunt bepalen", verklaart De Vries.

Volgens Van Sloten-Bloemhof is het in stand houden van twee geloofsgemeenschappen vooral aan de jeugd niet meer uit te leggen. "De kinderen en jongeren gaan al meer dan 25 jaar met elkaar naar dezelfde school. Ook het jeugdwerk is gezamenlijk. Het is niet zo dat we puur naar de jeugd luisteren. maar hun visie is wel degelijk van belang." .

 

NIEUW-A'DAM: TWEE BIJZONDERE KERKEN

Zowel de Nederlands-hervormde gemeente als de gereformeerde gemeente in Nieuw- Amsterdam\Veenoord heeft de beschikking over een bijzonder kerkgebouw. De hervormde kerk staat aan de Vaart ZZ in Nieuw-Amsterdam en is het oudst. Het gebouw verrees in 1873. De gereformeerde kerk, die aan de andere kant van het kanaal staat, werd in 1925 ge- bouwd. Aan de vorm is de invloed van de Amsterdamse School te herkennen. De gereformeerde gemeente in Nieuw-Amsterdam\Veenoord telt zo'n 600 leden. De hervormde gemeente in het tweelingdorp is met haar circa 1050 leden aanmerkelijk groter.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl