Het Sneeuwruimen

Maandblad Drenthe februari 1940

EEN OUD DRENTSCH GEBRUIK BIJ HET SNEEUWRUIMEN HERLEEFD.

 

Onder dezen titel meldde de N .R.C. dat bij het sneeuwruimen op de Drentsche buitenwegen in verschillende plaatsen een oude gewoonte weer toegepast is.

Vroeger -- toen veel meer dan thans de boeren tezamen de hand aan "den ploeg" sloegen als er in het belang van de gemeenschap moest worden aangepakt -- gebruikte men een hoorn om elkaar te waarschuwen.

Dat hoorn signaal heeft de laatste dagen weer geklonken in Wijster, in Rolde, in Zwiggelte en waarschijnlijk wel in meer Drentsche dorpjes.

En op den roep "het boerhoorn geet" hebben de mannen zich verzameld in de dorpen om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken en den weg vrij te maken voor de melk, die naar de fabrieken moest en de venters, die met hun karren de levensmiddelen aanvoeren.

 

www.oud-schoonebeek.nl