de maanden van het jaar

JANUARIJ - LOUWMAAND.

Het brood dat men verdient, is smakelijker, dan datgene wat men onverdiend bekomt.

 

FEBRUARIJ - SPROKKELMAAND.

Een uur te laat, Is veel te laat.

 

MAART - LENTEMAAND.

De arbeidzaamheid is de moed van de welvaart.

 

APRIL - GRASMAAND

Een goed gebouw behoeft goede fundamenten.

 

MEI - BLOEIMAAND.

Die vroeg zaait, zal vroeg maaijen.

 

JUNI - ZOMERMAAND.

Laten alle dingen 'met orde geschieden.

 

JULIJ - HOOIMAAND

Overleg is 't al.

 

AUGUSTUS - OOGSTMAAND

Weinig te hebcen en veel te doen, is eene groote kunst.

 

SEPTEMBER - HERFSTMAAND

Zonder moeite, wordt weinig verkregen.

 

OCTOBER - WIJNMAAND

Een klein gewin, heeft zegen in.

 

NOVEMBER - SLAGTMAAND.

Een klein gewin, heeft zegen in.

 

DECEMBER - WINTERMAAND.

Die veel heeft geoogst, kan gerust den winter ingaan.

 

www.oud-schoonebeek.nl