Zuid Oost Drenthe vol contrasten

Zuid oost Drente een land volcontrasten met een snelle hartslag

 

Zuid oost Drente is een land van contrasten; een land van vooruitgang en een land van behoudenheid een land van industrie en een land van stilte.

Het ruikt er naar olie, bij Schoonebeek, maar het ruikt er ook naar het veen, bij Schoonebeek.

Het is een bijzonder land.

Nog steeds staan de jaknikkers van de NAM olie te zuigen en denderen zwaarbeladen vrachtwagen, als voorwereldlijke monsters van hun nest halverwege Schoonebeek en Erica naar de uithoeken van het oliegebied. Er zijn nog grote stukken ruig veen in Z.O. Drente waar stil maar gestaag gewerkt wordt aan de winning van landbouwgrond. Niet ver van de zilverige olietanks en kraal installaties liggen ook zulke stukken oergrond, en het verschil tussen oud en nieuw is daar sprekend.

Nog is de sterk moderne tijd in de zuidoosthoek geconcentreerd gebleven op enkele punten, van waaruit het contact met het omliggende oude land zich langzaam opbouwt. De NAM kantine, een oase als het ware van modern comfort, steekt sterker af dan een akker rijpend graan tegen een bosrand, en het schijnt alsof de oase zijn sterkte ontleent aan zijn eigen isolatie, want zou men het gebouw midden in een zich ontwikkelende en dus moderniserende grote stad plaatsen, dan zou het contrast haast niet opvallen.

Zo sterk als het even buiten Schoonebeek te zien is, zo sterk is het niet overal in, het Zuidenveld. Er zijn plaatsen In Oud en Nieuw Schoonebeek en in Coevorden waar men moderne woningen en schoolgebouwen met een artistieke en haast tedere zorg met het oude landschap heeft samengebouwd. Op zulke plaatsen is de eigenlijk onder druk versnelde opbloei van het Zuidenveld het duidelijkst.

Er is nog geen land van straaljagers en straaljager mentaliteiten geworden, deze zuid oosthoek, en 't zal 't niet worden. Daarvoor is de in eeuwen gerijpte volkscultuur te sterk. Het volk van de zuidoosthoek kan nooit 't volk van 'n grote stad worden maar wel accepteert het de moderne tijd als een onontkoombare en zeer bruikbare zaak.

Zonder twijfel is de modernisatie drang in de aangeduide centra de stuwer achter deze ontwikkeling. De krachten zijn omgebogen, aangepast en tot indirecter nut gebracht, maar overal voelbaar. In de uitgestrekte weidevelden, vanwaar men de ja knikkers en de Duitse boortorens ziet; in het veen, waar het betere leven zich een weg onder de mensen baant; in heel de zuidoosthoek, waar de harteklop in enkele jaren versneld is.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl