Kleine Toon

Kleine Toon

Soetebier

Ex-SS-officier Toon Soetebier (82) uit Coevorden is verantwoordelijk voor meerdere oorlogsmisdaden. De Drent was betrokken bij razzia's waarbij tal van mensen werden opgepakt. Daarnaast maakte 'Kleine Toon' zich als bewaker in het kamp Erica bij Ommen schuldig aan het beestachtig folteren van onderduikers en joden.

In 1949 kreeg Soetebier bij verstek de doodstraf, hetgeen later werd omgezet in levenslang. De SS'er vertoefde toen al enige tijd in Duitsland, waar hij uit zijn gevangenschap naartoe was gevlucht. Kleine Toon was neergestreken in Tübbingen waar hij nu nog woont. Toen hij daar door journalisten met zijn verleden werd geconfronteerd, reageerde hij als door een adder gebeten. "Wil men mij alsnog in de gevangenis zetten? Ik heb in Duitse krijgsdienst gezeten. Dat is alles wat ik over die tijd kwijt wil", luidde zijn commentaar.

Soetebier werd volgens sommige bronnen tijdens zijn verblijf in Duitsland verteerd door heimwee. Regelmatig moet hij naar een Duits plaatsje langs de grens zijn getogen om bij kennissen vanuit een dakraam geëmotioneerd naar de kerktoren van Coevorden te turen. Hij is momenteel ernstig ziek.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl