Plaats namen Drenthe

Drentse plaatsnamen

door Dr. W. de Vries.

 

Schonebeek,

Okb. no. 364. or. van 1341, noemt den (de lieden, datief) van Sconebeke unde den van Dalen, en noemt onder de zegelaars har Ludolf van Schonevelde.

In no. 508 ao. 1361 plaatst het Register Arent van Schoonevelt ('n naam zoals Roelef Schonekamp Ordb. 67. ao. 1460) maar daar die ergens anders moet staan, kan ik de schrijfwijs niet aangeven. No. 575. ao. 1370 afs.: verkoop van tienden over Schonevelt aan Godekin ten Sconevelde. No. 729 or. van 1384 toe Schoenevelde. No. 818. or. van 1391 toe Schonevelde. Behalve in deze orr. komt de naam voor in no. 575 ao. 1370 afs., Godekin ten Sconevelde, en in no. 637 ao. 1375, waarvan ik niet weet of het 'n or. is; Okb. zegt: Naar Jungius. Codexdipl…. pro hist. Benthemiensi, no. 106"; daarin wordt Matheus van Sconenvelde genoend, gevolgd door Johan van Covordem zodat de drentse plaats gemeend is. Zeker ook in Suppl. Ordelb. no. 339. ao. 1424:

Hille ten Schonevelde. Eigenaardig maar niet ongehoord is in no. 326, ao 1248, de groepsgenitief in een Momber Hillen toe den Schoneveldes; er volgt dat arve, gheheten toe Schoenevelde. - Pott noemt Schooneveld als huis in de gem. De Wijk ½ uur ten Z. van Koekange. Schonebeek. bovengenoemd uit no. 364 dorp 2 uur ten O. van Koevorden, vindt men verder in no 953, or. van 1397, Herman van Schonenbeke. N.G.N.V. 132 vermeldt Sconebeke (1341 van S, 1577 up S.) en ao 1538 up Schoenbeke to Schonenbeek, alles terzelfder plaatse; in 't eerste zal wel – en - ontbreken doordat het er ook reeds stond. Ordelb. in Werken van pro Excolendp. VII. II, heeft op blz. 18, ao 1435 van Schonebecke, wegens de spelling van het stuk kan men dat wantrouwen, maar zie ook 49 ao 1453, van Schonebecke, gesteund door 81, ao 1466 "Claes van Glatbecke (doch ck voor k leest men ook elders vaak. en kk is in beek onwaarschijnlik.). Is dat Glatbecke 'n andere naam voor dezelfde plaats, die ik overigens in Dre. niet vind? Försteman zegt: "Glad in Flusznamen. Germ. Glad, entweder im alten sinne von glänzend, ader von glatt, in dem die betr, bäche an dem orte der namengebung in glatterm ebener fläche flossen. Dies war selten, sa lange es kleine wassermühlen gab." Gladbach en dgl. komt herhaaldelik voor. In ons geval is schoon zeker zuiver, niet vuil, en 'n helder water is bijwillend “glanzend". -

De kerspellijst van plm. 1435 heeft Sconenbeke (Dre. Volkalm. 1904. 184) Suppl. Prdelb. no. 375. ao. 1429 Wylm. Schonebeecke. - Is mijn onderstelling in Ts, nedl. taal en letterk. 52. 13 noot, juist, dan is de naam te vergelijken (om in ons land te blijven) met Lutter in de brabantse gemeente Littooien.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl