Begrafenis Engelsche vliegers

Uit een onbekende Krant

 

SCHOONEBEEK


Begrafenis Engelsche vliegers.

 

Alhier, zijn op plechtige wijze begraven de hij Schoonebeek op Maandagmorgen
verongelukte beide Engelsche vliegeniers.

Moest dat voorheen steeds in alle stilte geschieden, thans waren wij in de gelegénheid onze huilde aan deze gevallen jonge helden, openlijk te uiten. De uitvaart vond  plaats uit het gemeentehuis.

Voorop het muziekkorps achter de baar alle leden van de Roode Kruis-afdeeling en E.H.B.O., de dames wit geuniformd, de heeren met Roode Kruis-band om den arm, en tenslotte de plaatselijke afdeeling van de N.B.S. - in, eigen uniform, de blauwe overall met oranjeband. Het geheel maakte een grootschen indruk.
Tijdens het neerlaten der kisten speelde de muziek de melodie Ps. 116, terwijl daarna het Engelsche volkslied word gespeeld. Het vuurpeloton van de N,B.S. bracht hierna een drievoudig salvo als eeresaluut aan de gevallen kameraden.

Aan de groeve sprak eerst de burgemeester van Schoonebeek, herinnerende aan het werk van deze jonge menschen, maar ook aan hun offer d.i. hun leven voor vrijheid en recht.

Vervolgens hield Ds. Postma een korte toespraak, er op wijzende geen geld uit te geven voor hetgeen geen brood is (Jesaja)  maar het werk em zelfs het leven te geven voor de ware gerechtigheid,

Diep onder den indruk van deze ontroerende plechtigheid verliet de groote menigte de begraafplaats.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl