1944 Weermachtsbericht

Dagblad van het Oosten 24 februari 1944


DUITSCH WEERMACHTSBERICHT

Zware verliezen voor boisjewisten
Kriwol Rog ontruimd — 119 aanvallende vliegtuigen vernietigd

 

HOOFDKWARTIER v. d. FUHRER, 23 Febr, (D.NBj. — Het opperbevel van de weermacht deelt mede:
Ten zuidoosten van Kriwoi Rog braken onze grenadiers, door stormgeschut gesteund, door de vijandelijke stelling heen en brachten den taal weerstand biedenden bolsewisten in den verderen aanval zware, bloedige verliezen toe. De stad Kriwoi Rog werd na verbitterde gevechten en na vernieling van alle voor den oorlog belangrijke installaties ontruimd.
In het gebied van Swenigorodka en in het gebied ten zuiden van de Pripjet verliepen eigen aanvallen met succes. Bij een verrassenden luchtaanval op het Sovjet vliegveld Sjitomir werden twintig vijandelijke vliegtuigen vernietigd.
Terwijl ten zuiden van de Berezina en ten zuidoosten van Witebsk plaatselijke aanvallen der bolsjewisten worden afgeslagen, duren ten noordoosten van Rogatsjef de zware gevechten met doorgedrongen vijandelijke strijdkrachten voort.
In den noordelijken sector van het Oostelijke front verloopen onze distaneicerings bewegingen ten zuidwesten en ten westen van het Ilmermeer volgens plan. Ten oosten van het Peipusmeer mislukten herhaalde aanvallen der boisjewisten. Gisteren overdag verloor de vijand aan het Oostelijke front 47 vliegtuigen.

ln Italie deed de vijand in het landingshoofd van Nettuno enkele vergeefsche plaatselijke aanvallen. Daarbij werd een vijandelijke compagnie, die met steun van pantserwagens onze stellingen aanviel, vernietigd. Bjj de voortgezette opruiming van het omsingelingsgebied ten zuiden van Aprilia werden gevangenen gemaakt.
Onze formaties slagvliegtuigen zetten haar aanvallen op de ontschepingen van den vijand in de haven van Anzio voort en veroorzaakten nieuwe vernielingen en zware branden.
In de middaguren van 22 Februari vielen formaties Amerikaansche bommenwerpers, krachtig door jagers beschermd, plaatsen in Midden-Duitschland aan. Tegelijkertijd vlogen Amenkaansche bommenwerpers boven Zuid-Duitschland en het protectoraat. Door talrijke brisant en brandbommen ontstond vooral in de woongebieden van enkele steden schade. De Duitsche luchtverdediging was ook gisteren bij den strijd tegen de Amerikaansche bommenwerpers succesvol. Zij vernietigde 119 vliegtuigen, waaronder 95 viermotorige bommenwerpers.
In den afgeloopen nacht wierpen enkele vijandelijke storingsvliegtuigen bommen neer op plaatsen in het West-Duitsche gebied.
De Duitsche luchtmacht ondernam in den afgeloopen nacht een nieuwen doeltreffenden zwaren aanval op Londen. Sterke formaties zware gevechtsvliegtuigen bestookten het stadsgebied met groote hoeveelheden brisant en brandbommen, die aanzienlijke schade en uitgestrekte branden veroorzaakten.

 

www.oud-schoonebeek.nl