1876 benodigdheden (diversen) voor de weg

 Stenen voor de weg

         Wij ondergetekenden allen ingezetenen van Nieuw Schoonebeek gemeente Dalen, verklaren bij dezen :

Ten behoeven van J.H.Loos en G. Berends landbouwers te Weijerswold gemeente Coevorden (Conzes fionarissen) van den kunstweg van Coevorden naar de Ellenbeek, dat wij ieder van ons aannemen, om kosteloos te willen aanvoeren van af Nieuw Amsterdam tot op de geprojecteerden kunstweg, ter plaatsen waarvan de boven genoemde Conzes fionaerissen aanwijzing zullen doen of laten doen, te zullen aanvoeren het getal stenen achter ieders naam vermeld.

Gedaan te Nieuw Schoonebeek 10nJuli 1876.

H.B. Mars                          Goed voor duizend steenen

J.H. Mölman                        ,,       ,,    duizend steenen

J.L. Günmensdorf              ,,       ,,    duizend steenen

J.H. Mars                              ,,       ,,    duizend steenen

J.H. Sijsous??                     ,,       ,,    duizend steenen

J.H. Sammer                       ,,       ,,    duizend steenen

J. Schräder                          ,,       ,,    duizend steenen

G.H. Herbers                       ,,       ,,    duizend steenen

A. Barens                             ,,       ,,    duizend steenen

J.H. Timmer                         ,,       ,,    duizend steenen

G.H. Lambers                      ,,       ,,    duizend steenen

G.H. Beerling                       ,,       ,,    duizend steenen

J.H. Borgman                      ,,       ,,    duizend steenen

H.F. Wehkamp                    ,,       ,,    duizend steenen

M. Zwake                              ,,       ,,    duizend steenen

J. Warmink                           ,,       ,,    duizend steenen

J.H. Hemmen                      ,,       ,,    duizend steenen

J. Pieters                              ,,       ,,    duizend steenen

J.B. Wessels                        ,,       ,,    duizend steenen

G.H. Swieters                      ,,       ,,    duizend steenen

D. Kramer                            ,,       ,,    duizend steenen

G. Kwast                               ,,       ,,    duizend steenen

J. Abeijsen                           ,,       ,,    duizend steenen

J.H. Welink                           ,,       ,,    duizend steenen

J.van Engen                     voor  twee duizend steenen

B. Koops                            voor duizend steenen

A. Reuring                         voor duizend steenen

J. Ellen                               voor duizend steenen

G.J. Eisen                          voor duizend steenen

J.H. Herbers                     acht honderd

Wed. H. Meppelink          1000 steenen

H. Assen                            voor duizend steenen

Wed.G.R. Roosken          drie duizend srenen

Jan  Blaaugeers              duizend steenen

H. Blaaugeers                  voor duizend steenen

B.H. Schepers                  voor duizend steenen

J.B. Schulte                       vijftien honderd

J.H. Pieper                        voor tweeduizend steenen

J.H. Huser                         vijftien honderd

M. Singergen                    voor duizend steenen

J.van der Linden              voor duizend steenen

J.G. Albers                        voor duizend steenen

J.B. Voppen                      voor twee duizend steenen

J.H. Bekel                          15 honderd stenen

St. Stevens                   voor 1000 steenen

J.B. Tholen                        voor 1000 steenen

G.H. Wubbels                   voor twee duizend steenen

H.B. Alhers                        vijftien honderd

J.H. Wubbels                    voor duizend steenen

G.J. Koers                         voor een duizend steenen

G.H. Wubbels                   1000 steenen

L.W. Brugman                  goed voor den order voer van drie duizend steenen

J.H. Ahlers                        voor duizend steenen

R. Töller                             goed voor ’t vervoer van duizend steenen

G.H. Koel                           voor twee duizend steenen

G.J. Bruinink                     voor duizend steenen

G.H. Gozevoort                voor een duizend steenen

J.B. terHaar                       goed voor vier gulden

J. Lucas                             voor duizend steenen

Wed. Blaauw                    voor twee duizend steenen

J.H. Schwieters                voor twee duizend steenen

J.H. Beerling                     voor twee duizend steenen

G. Egbers                          voor duizend steenen

J.B. Halsker?                    zes honderd

G.H. Wolken                     voor duizend steenen

J.H. Hassenberg              voor duizend steenen

J.H. Husen                        voor duizend steenen

J.J. Heskamp                   voor duizend steenen

G.H. Wessels                    goed voor 4 gulden/zegge vier

J.H. Ahlers                        goed voor duizend steenen

J.H. Wenneke                   voor duizend steenen

G.R. Lubbers                    voor duizend steenen

J.G. Lubbers                     voor duizend steenen

G.H.R. Steffens                twij dusend steenen

H.B.H. Leveling                duizen steenen

G.R. Leveling                    twee duizend stenen

H. Zwel                              een duizend steenen

F.R. Schulte                      goed voor twee gulden

J.H. Jannink                      een duizend steenen

J. Holkers                          voor 500 steenen

U. de Jong                        goed voor een gulden

G.A. Beerling                    voor duizend steenen

H.H. Agerusteen              voor duizend steenen

Wed.L. Grönniger            voor twee duizend steenen

G.H. Schwieters               voor duizend steenen

J.H. Schroer                      voor duizend steenen

J.H. Borgman                   voor duizend steenen

J.H. Roling                        voor duizend steenen

G.H. Rolfes                       voor duizend steenen

Wed J.H. Harbers            voor twee duizend steenen

J.H. Nijensteen                voor twee duizend steenen

J.P. Platzer                        voor twee duizend steenen

L.G. Smits                         voor twee duizend steenen

R.J. Scherpen                   een duizend steenen

F.G. Sluiter                        voor vijf honderd steenen

J.H. Alers                           deuzend steenen

 

 

 Waterwerken

Wij ondergetekenden allen ingezetenen van Schoonebeek gemeente Dalen, en allen onderhoudplichtigen van de pompen die in de weg liggen van Pathuis tot de Ellenbeek, verklaren bij dezen, ten behoeve van J.H.Loos en G. Berends landbouwers te Weijerswold en concesionarissen van de kunstweg van Coevorden naar de Ellenbeek, dat wij voor het vernieuwen van de pompen in dien weg liggende ieder voor het opgenoemde waarvan hij alleen of met anderen eigenaar is, tot afleiding van het water naar het Schoonebekerdiep, dertig guldens willen geven voor iedere pomp onder voorwaarde dat het onderhoud dier waterwerken dan later kome ten laste van de eigenaren van den boven genoemde kunstweg

 

Schoonebeek maart 1876

 

J.H. Berends                     f 30                                     Hms  Gijlers                                  f 15

G.J. Klaassen                   f 15                                     H. Wenny                                      f 15

H. Wilpshaar                     7 Gulden                           W. Lamberts                                 f 15

H. Kuipers                         3 Gulden                           H. Tijben                                        f 15

H.B. Poppen                     f 30                                     J. Ensing                                       f 15

E. Hinnen                          30 Gulden                         H. Stokman                                   f 30

Wed Jan Unij                    f 15 gulden                       H. Stokman                                   f 15

H. Wilms                            30 Gulden                         J.H. Poppen                                  f 15

B. Maselink                       15 Gulden                         L. Hanken                                     f 30

G. Ellen                              3 Guld. 75 cnt                   J.H. Holties                                   f 15

G. Engbers                        15 Gulden                         W. Poppen                                    f 30

H.B. Poppen                     7,50                                    J.H. Eisen                                      f 15

Wed H. Unij                      15 Gulden                         W. Anholts                                     15 Gl

H.J. Wennij                       15 Gulden                         G. Eisen                                         15 Gl

A. Jansen                          30 Gld                                E.H. Scholten                               30 Gulden

G.H. Scholten                   15 Gulden                         J. Stokman                                    15

J. Eisen                              15                                       J. Stokman                                    15

H.J. Pat                              60 Gld                                Eig J. Hekman                             30 Gulden

E. Eisen                             30                                       H. Gijlers                                       15 gulden

H. Ellen                              15 Gulden                         H.J. Hekman                                30 Gl

H. Brunaa                          60 Gulden                         J.H. Rooth                                     30 Gulden

Kerkvoogden van Schoonebek                                f 15

A. Wilms                            45 Gulden                         J.H. Holties                                   f 15

G. Wilms                            45 Gulden

 

 

 

 

 

 

 Beleggen

Wij ondergetekenden allen ingezetenen van Coev. en Schoonebeek verbinden ons bij dezen ten behoeve van J.H. Loos en G. Berends landbouwers te Weijerswold gem. Coev. om ingeval door hen de concessie mocht worden verkregen tot den aanleg van een klinkerweg van Coev. Tot aan de Ellenbeek en aan hun voor die onderneming zal zijn toegestaan een subcidie van dertig percent van de provincie Drenthe en minstens vijf en twintig percent van het Rijk op de gebruikelijke voorwaarden.

Wij in de opgerichten vennootschap zullen deelnemen voor het bedrag achter onze naamteekening door ons in letters ingevuld op zoodanige voorwaarden als door de meerderheid der inschrijvers zullen worden voorgesteld op een vergadering daartoe door de ondernemers te beleggen.

Gedaan in onze respectieve woonplaats den Maart

 

H. Ellen                              400                                                 H.J. Hekman                    400

H. Gijlers                           400                                                 Wed. Eisen Koops           300

G. Hekman                       500                                                 H.J. Pat                              400

H. Eisen                               25                                                 H. Bruna                            800

J. Klaassen Bz                 300                                                 J.H. Rooth                         400

G. Wilms                            1200                                               C.H. Scholten                   100

J. Wolbers                         100                                                 J.H. Sombergen                30

J. Stokman                        600                                                 G. Eissen                           200

A. Jansen                            60                                                 J. Eissen                              50

J.H. Eissen                          50                                                 W. Poppen                        100

W. Lamberts                     100                                                 H. Vrieling                           50

A. Wilms                            500                                                 F. Schoemakers                25

H. Gommer                       100                                                 J. Ensing                             50

W. Anholt                           100                                                 G. Blanke                            35

H. Stokman                       150                                                 J.H. Holties                         50

L. Hanken                         200                                                 G. Hanken                           50

A. Vrieling                           25                                                 H.J. Poppen                      100

J. Kamping                         25                                                 J.A. Neuhoff                       25

J. Hanken JHz                    30                                                 M.v. Aalst                           125

J.H. Berends                     200                                                 W. Sassen                           50

E. Rocklage                        50                                                 H.J. Wennij                       100

K. Poppen                           50                                                 Hms. Gijlers                        60

Wed K. Tallen                   125                                                 B. Masselink                       28

J. Engberts                          50                                                 Wed J. Unij                         25

G.J. Klazen                       400                                                 H. Wilms                            525

Hr. Poppen                       900                                                 G.J. Hanken                        35

G. Kwast                              35                                                 J. Rocklage                        75

E. Hinnen                          150                                                 H. Tijben                            200

H.J. Wolbers                       30

 

 

 

 

 Beleggen

 Wij ondergetekenden allen ingezetenen van Coevorden en Schoonebeek verbinden ons bij dezen ten behoeve van Jan Hindrik Loos en Gerrit Berends landbouwers wonende te Weijerswold gemeente Coevorden om ingeval door hen de concessie mocht worden verkregen tot den aanleg van een klinkerweg van Coevorden tot aan de Ellenbeek en aan hen voor die onderneming zal zijn toegestaan een subsidie van dertig procent van de provincie Drenthe en minstens vijf en twintig procent van het Rijk op de gebruikelijke voorwaarden.

Wij in de op te richten vennootschap zullen deelnemen voor het bedrag achter onze naam teekeningen door ons in letters ingevuld op zoodanige voorwaarden als door de meerderheid der inschrijvers zullen worden voorgesteld op een vergadering daartoe door de ondernemers te beleggen.

Gedaan in onze respectieve woonplaats in Maart 1874

J.H. Loos                                   Zes honderd gulden

J.F. Berends                             twee duizend gulden

H. Loos                                      twee duizend gulden

Jan Mulder                                zes honderd vijftig gulden

G. Wilms                                    Twaalf honderd gulden

H. Ellen                                      vier honderd gulden

G.J. Eisen                                  vijven twintig gulden

B. Koops                                    vijf gulden

J. Ellen                                       vijf en twintig gulden

H.J. Hekman                            vier honderd gulden

H. Gijlers                                   drie honderd gulden

Wed H. Eisen Koops               Drie honderd gulden

G. Hekman                               vijf honderd gulden

R. Wesselink                             vijf en twintig gulden

H.J. Pat                                      vier honderd gulden

H. Eisen                                     vijf en twintig gulden

H. Bruna                                    Acht honderd gulden

Jan Klaassen Bz                      Drie honderd gulden

J.H.Rooth                                  vier honderd gulden

G. H.Scholten                           Honderd gulden

J. Wolbers                                 Honderd gulden

Wed. J. Unij                              vijf en twintig gulden

J.H. Somberg                           30 dertig gulden

J. Stokman                                f 600 zegge zes honderd gulden

G. Eisen                                     f 200 zegge twee honderd gulden

A. Jansen                                  f 60 zegge zestig gulden

J. Eisen                                      50 zegge vijftig gulden

J.H. Eisen                                  f 50 zegge vijftig gulden

W. Poppen                                f 100 zegge honderd gulden

W. Lamberts                             Honderd gulden

Harmans Vrieling                    f 50 vijftig gulden

A. Wilms                                    vijf honderd gulden

F. Schoemakers                      25 vijf en twintig gulden

J. Ensing                                   f 50 vijftig gulden

W.Anholts                                  honderd gulden zegge honderd gulden

G. Blancke                                vijf en dertig gulden

H. Stokman                               Honderd gulden en fijftig gulden

J.H. Holties                               vijftig gulden

L. Hanken                                 f 200 zegge twee honderd gulden

A. Vrielink                                  vijf en twintig gulden

H.J. Wolbers                             30 dertig gulden

J.H. Poppen                              Honderd gulden

H. Gommer                               f 100 zegge Honderd gulden

J. Kamping                               25 gulden vijf en twintig gulden

J.A. Neuhoff                             f 25, zegge vijf en twintig gulden

J. Hanken Jhzoon                   30 zegge dertig gulden

M.W. van Aalst                         een honderd vijf en twintig gulden

J.H. Berends                             200 ik zegge twee honderd gulden

W. Sassen                                 50 ik zegge vijftig gulden

E. Rocklage                              50 ik zegge vijftig gulden

J. Meppelink                             tien gulden

J. Engberts                                vijftig gulden

M. ten Hagen                            Acht gulden

H.J. Wennij                               honderd gulden

K. Poppen                                 vijftig gulden

Hms. Gijlers                              60 zegge Zestig gulden

Wed K.Tallen                            Honderd vijf en twintig gulden

B. Masselink                             Dertig gulden

 

 

 

 

 Beleggen

Wij ondergetekenden alle ingezetenen van Coevorden en Schoonebeek verbinden ons bij dezen ten behoeve van Jan Hindrik Loos en Gerrit Berends landbouwers wonende te Weijerswold gemeente Coevorden om ingeval door hen de concessie mocht worden verkregen tot den aanleg van een klinkerweg van Coevorden tot aan (de kerk te N. Schoonebeek) het huis van Cornelis Hermannus Scholten te Schoonebeek en aan hen voor die onderneming zal zijn toegestaan een subsidie van minstens dertig procent van de provincie Drenthe en vijf en twintig procent van het Rijk op de gebruikelijke voorwaarden.

Wij in de op te richten vennootschap zullen deelnemen voor het bedrag achter onze naam teekeningen door ons in letters ingevuld, op zoodanige voorwaarden als door de meerderheid der inschrijvers zullen worden voorgesteld op eene vergadering daartoe door de ondernemers te beleggen.

Gedaan in onze respectieve woonplaats in Maart 1874

 

Slingenberg                              twee honderd vijftig gulden

J.F. Berends                             duizend gulden

J.H. Loos                                   vijf honderd gulden

J. Mulder                                   vijf honderd vijftig gulden

H. Loos                                      Duizend gulden

H.Rocklage                               Acht honderd gulden

R.ten Vlieghuis                         1 Duizend gulden

H.R. Poppen                             900 Honderd gulden

H. Wilms                                    vijf honderd gulden

J.H. Berends                             twee honderd gulden

G.J. Klaassen                           vier honderd gulden

G. Wilms                                    twaalf honderd gulden

J.H.Rooth                                  Acht honderd gulden

A. Vrielink                                  vijf en twintig gulden

J.H. Somberg                           30 dertig gulden

H. Gommer                               f 80 zegge tachtig Gulden

G. Heltolten?                            Vijf en twintig Gulden

M. Tijben                                   drie honderd Gulden

J.H. Poppen                              honderd Gulden

H. Bruna                                    acht honderd gulden

W. Anholts                                 tachtig Gulden

Jan Klaassen Bz                      drie honderd gulden

H.J. Pat                                      vier honderd gulden

W. Lamberts                             honderd gulden

G. Hekman                               Zes honderd gulden

H. Gijlers                                   Vier honderd gulden

L. Hekman                                Vier honderd Gulden

M.W. van Aalst                         een honderd gulden

H. Ellen                                      vier honderd gulden

H. Eisen                                     vijf honderd en twintig gulden

W. Sassen                                 vijf en twintig Gulden

J. Ensing                                   vijftig gulden

G. Blancke                                vijf en dertig gulden

F. Schoemakers                      vijf en twintig gulden

L. Hanken                                 f 200 Zegge twee honderd Gulden

G. Kwast                                    f35 Gulden vijf en dertig gulden

G.J. Hanken                              vijf en dertig

J.H. Holties                               vijftig gulden

A.B. Wilms                                honderd Gulden

G. Mensen                                50 Gulden vijftig gulden

W. Poppen                                Honderd Guldens

J. Eisen                                      vijftig gulden

H. Stokman                               Honderd Gulden

J.H. Eisen                                  Vijftig gulden

G. Eisen                                     twee honderd Gulden

J. Stokman                                zes Honderd Gulden Zegge 600

J. Wolbers                                 Honderd gulden Zegge 100

 

 

 

Aantekening in de kantlijn:

Gewijzigd; in plaats van tot aan C.H. Scholten: tot aan de kerk te N.Schoonebeek

 

 

 

 

 Stenen vervoer voor de weg

Wij ondergetekenden allen ingezetenen van Schoonebeek gemeente Dalen, verbinden ons bij dezen ten behoeve van J.H. Loos en G. Berends landbouwers te Weijerswold gemeente Coevorden, en concessionarisen van de kunstweg van Coevorden naar de Ellenbeek, dat wij, ieder voor zich hoofdelijk aannemen om kosteloos te willen aanvoeren van af Nieuw Amsterdam tot op den geprojecteerden kunstweg, ter plaatse waarvan de boven genoemde concessionarissen aanwijzing zullen doen of laten doen, twee duizend steenen vooe ieder paard dat in ons bezit en boven de twee jaar oud is.

Schoonebeek Maart 1876

 

3 paarden     J.H. Berends       zes duizend                                    J. Engbers                 1 paard

1 paard          G.J. Klaassen      twee duizend                                 Wed W. Tallen          2 paarden

1 paard          H.J. Ellen                                                                       H.J. Wennij               2 paarden

1 paard          H. Wilpshaar                                                                 Jan Hanken              1 paard

2 paarden     B. Klaassen                                                                  Jan Reurink              1 paard

1 paard          H.Kuipers                                                                      L. Meppelink             1 paard

1 paard          H.R. Poppen                                                                 E. Rocklage              1 paard

3 paarden     J. Rocklage                                                                   W. Sassen                 1 paard

3 paarden     E. Hinnen                                                                      J. Hanken                  1 paard

2 paarden     H. Schoemakers                                                          E. Everts                    1 paard

2 paarden     H. Reurink                                                                     R. Wesselink             1 paard

2 paarden     B. Masselink                                                                 H. Geugien               1 paard

2 paarden     H. Wilms                                                                        W. Tijben                   1 paard

2 paarden     H. Mensen                                                                    H.J.Pat                       2 paarden

1 paard          G.Ellen                                                                           E. Eisen                     2 paarden

1 paard          G.Engberts                                                                    L. Schoemakers      1000

1 paard          W. Scholten                                                                  H. Berens                  1 paard

1 paard          J. Kamping                                                                   H. Gijlers                   3000

1 paard          J. Volkers                                                                      H. Unij                        1000

1 paard          W. Lamberts                                                                 J. Ellen                       1000

2 paarden     M. Tijben                                                                       G.J. Eisen                  1000

3 paarden     H. Stokman                                                                   H. Ellen                      2 paarden

1 paard          J.H. Poppen                                                                  H.J. Hekma               1 paard

1 paard          J.H. Holties                                                                   J. Borgman               1000

1 paard          G.J. Hanken                                                                  W. Sassen                 drie paarden

1 paard          Hm. Vrielink                                                                  J.H. Rooth                 twee paarden

1 paard          J. Brinkman                                                                  J. Klaassen               3000

3 paarden     H. Gommer                                                                   A. Vrielink                  3000

1 paard          G. Mensen                                                                    Zegge drie duizend steenen

2000 steenen W. Poppen                                                                  te halen

1 paard          W. Anholts                                                                     G. Wilms                    3 paarden

2 Paarden     A. Jansen                                                                      G. Eisen                     3000 steenen

2 paarden J.H. Somberg                                                                   H. Wilpshaar             2000 steenen

1 paard          J. Snijders                                                                     H. Eisen                     1000

1 paard          J.H. Slaat

1 paard          D.H. Scholten

1 paard          H. Klingenberg

1 paard          J. Eisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beleggen

Wij ondergetekenden allen ingezetenen van Coevorden en Schoonebeek verbinden ons bij dezen ten behoeve van Jan Hendrik Loos en Gerrit Berends landbouwers te Weijerswold gemeente Coevorden om ingeval door hen de concessie mocht worden verkregen tot den aanleg van een klinkerweg van Coevorden tot aan de Kerk te Nieuw Schoonebeek en aan hun voor die onderneming zal zijn toegestaan een subcidie van minstens dertig percent van de provincie Drenthe en vijf en twintig percent van het Rijk op de gebruikelijke voorwaarden.

Wij in de opgerichten vennootschap zullen deelnemen voor het bedrag achter onze naam teekening door ons in letters ingevuld op zoodanige voorwaarden als door de meerderheid der inschrijvers zullen worden voorgesteld op een vergadering daartoe door de ondernemers te beleggen.

Gedaan in onze respectieve woonplaats Maart 1874.

 

Jan Roclage                         vijf en zeventig gulden

De Wed D.Hinnen               Honderd gulden

D. Gommer                           Zeventig gulden

Wed J. Unij                           vijf en twintig gulden

 1. B.Masselink twintig gulden
 2. Poppen vijftig gulden

Wed J.Tallen                        Honderd gulden

 1. J.Wennij Honderd gulden

Hms Gijlers                           vijftig gulden

 1. Meppelink vijf gulden M ten Hage  vijf gulden

R. Wesselink                         vijf en twintig gulden

J.B.Kramer                            Honderd gulden

L.Schoemakers                   tien gulden

J.W.Kleve                              8 gulden

 1. J.Wolbers vijf en zeventig
 2. Pat vijf en twintig gulden
 3. Pat vier honderd gulden
 4. Pat honderd gulden
 5. Kamping tien gulden
 6. Tijben tien gulden
 7. Gommer drie honderd gulden

J.Kamping                            vijf en twintig gulden

 1. Mijhnboon?? honderd gulden
 2. Gossen honderd gulden
 3. Mensen twee honderd gulden

A.Rozeman                           honderd gulden

 1. Hemmes te Coevorden vier honderd gulden

Wed J. Scholten                   vier honderd

 1. Nijhuis drie honderd gulden
 2. Scholten vijftig gulden
 3. H. Luik Honderd gulden
 4. Abel Honderd vijftig gulden
 5. B. Schuman?? Vijftig gulden

Wed Pieck                             vijftig gulden

B.J. van Coevorden            Honderd gulden

W.Sassen                              vijf en twintig gulden

 1. A.Neuhoff vijf en twintig gulden

Wed H. Eisen Koops sch.  Drie honderd gulden

M van der Vegt                     vijf en twintig gulden

H.Scheerman                       Honderd en vijftig gulden

 

 

 

 

Provinciaal Bestuur Van Drenthe

 

No 19                                                             EXTRACT uit de notulen van

---------                                                   het verhandelde bij Gedeputeerde Staten

Bij de aanhaling dezes den datum                    der Provincie DRENTHE

En het nommer uit te drukken.

 

 

                                                                                       ASSEN, den 23 Juni 1899

 

 

Herlezen het om bericht en raad door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid bij kantbeschikking van 15 April l.l. Nr 19 afd waterstaat nr 1 inhanden van het college gesteld aan Zijne Evelentie gericht adres van A.Jansen, tolpachter te Pathuis op den straatweg Coevorden Ellenbeek dd 13 April l.l. Waarbij deze inlichtingen vraagt of tol mag worden geheven van paarden en wagens, die mestcpecien langs den gemelden weg vervoeren, weggegeveen door landbouwers van het eene dorp naar het andere, benevens het daarop door den voorzitter van het College ingewonnen bericht van direcreuren der Coevorder Straatweg maatschappij d.d, 8 Mei l.l.

Herlezen de resolutie van 2 Juni 1899 nr 12;

Gelezen de missive van den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid d.d. 14 Juni l.l nr 160  of afd. Waterstaat  (1e onderafdeling);

                                                                       Is besloten:

            Namens den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan de adressant, bij afschrift dezer, voor beschikking op zijn adres te kennen te geven, dat volgens het bepaalde onder nr 9 der vrijstellingen voorkomen de in het tarief tot tolheffing op den in het hoofd dezer genoemden weg, vast gesteld bij koninklijk besluit van 15 December 1879 nr 18, gewijzigd bij koninklijk besluiten van 17 December 1882 nr 24, 5 Januarie 1886 nr 15 en 24 September 1894 nr 51, laatstelijk bestendigd bij koninkliojk besluit van 30 November 1897 nr 44 tot 1 Mei 1901 de paarden en wagens, die mestspecien vervoeren enz. voldoen aan twee voorwaarden namelijk:

1e dat zij op eigen of gehuurde gronden zijn gewonnen,

2e dat zij toot eigen gebruik zijn bestemd..

    en dat op dien grond, waar het geldt het vervoeren van de door adressanten bedoelde mestspecien die, naar het ingewonnen bericht, door den eenen landbouwer aan den anderen worden gegeven tot bijstand in diens bedrijf of door een vader aan zijn zoon bij diens huwelijk worden afgestaan, en die dus niet zijn bestemd tot eigen gebruik maar ten gebruike van een ande, van vrijstelling van tol op grond van het tarief geen sprake kan zijn omdat aan een der daarbij gestelde voorwaarden niet wordt voldaan en adressant aldus bevoegd is om voor het vervoer van de in zijn adres bedoelde mestspecien tol te heffen.

Mede afschrift dezer te doen toekomen aan directeuren de Coevorder straatweg maatschappij tot informatie.

                                                                       Voor extracts conform

                                                                       De Griffier der Staten van Drente,

 1. Manverteetz??

 

 

 

 

 

 

  

Provinciaal Bestuur Van Drenthe

 

Men gelieve bij aanhaling

Dezes den Datum en het nommer

Uit te drukken

            ======                                                        

                                                                                  Assen, den 39 November 1900

No 40.

 

 

  

Tolheffing straatweg

Coevorden Ellenbeek

 

 

            Wij hebben de eer U hierbij te doen toekomen een afschrift van het koninklijk besluit van 20 November l.l. no 6, waarbij de bij koninklijk besluit van 30 November 1897 no 44 aan U tot 1 Mei 1901 verleende concessie tot tolheffing op den weg tusschen Coevorden en de Ellenbeek (Gemeente Schoonebeek) met den tijd van drie jaren alzoo tot 1 Mei 1904, onder de bestaande voorschriften is verlengd.

Wij voegen daaraan toe de mededeeling, dat het bepaalde bij art.1 onzer resoluties van 27 December 1879 no 32 en 22 Januarie 1886 no 8 voor het nieuwe heffingstijdvak van kracht blijft.

 

                                               Gedeputeerde staten van Drenthe,

                                                                       Vanhuielis?? Voorzitter.

                                                                       C manterster?? Griffier

 

Aan

Heeren Directeuren

Der Coevorder Straat

Wegmaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Afschrift

 

                                                                                  Wij Wilhelmina, bij de gratie

20 November 1900                                                    Gods, koningin der Nederlanden,

         No 6                                                                 Prinses van Oranje Nassau, enz, enz,

 

Op de voordracht van onzen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 15 November 1900 no 163, afdeling Watersataat A;

                                                           Hebben goedgevonden en verstaan:

De bij koninklijk besluit van 30 November 1897 no 44 aan Directeuren der Coevorder Straatweg Maatschappij tot 1 Mei 1901 verleende conssie tot tolheffing op den weg tusschen Coevorden en de Ellenbeek (Gemeente Schoonebeek), met den tijd van drie jaren, alzoo tot 1 Mei 1904, onder de bestaande voorschriften te verlengen.

Onze Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

 

                                                           ’s Gravenhage den 20 November 1900

                                                                       (get) Wilhelmina

De Minister van Waterstaat

Handel en Nijverheid

    (get)  C. Lelij

 

                                                           voor eensluidend afschrift

                                                           De Secretaris Generaal van het

                                                           Department Van Waterstaat,

                                                           Handel en Nijverheid,

                                                           (get) de Bosch Kemper

 

                                                           Voor kopie conform.

                                                           De Griffie der Staten van Drenthe

                                                                       C Wansteker??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                              Extract uit de notulen van het verhandelde

                                                                                              bij Gedeputeerde Staten der Provincie Drenthe.

 

No 36

 

                                                                                                                                             Assen 5 Januari 1900

 

                Gelezen een adres dd 8 Augustus 1899 van Derk Wolters, landbouwer te Pikveld, gemeente Coevorden, houdende verzoek om vergunning toot het leggen van eene brug over de waterleiding ,,de Groote Duimsloot door de Moer”, voorkomende op blad 31 van den legger van waterleidingen der gemeente Coevorden, waar deze de zuidoostelijke bermsloot uitmaakt van den straatweg van Coevorden naar Schoonebeek, tegen het perceel Sectie H nr 266 van voormelde gemeente, benevens de daarop ingewonnen berichten van Burgemeester en Wethouders van Coevorden dd 26 Augustus 1899 no 344, van den Ingeniur van den Provincialen Waterstaat in Drenthe dd 30 November d.a.v. no 1288 en bijlage en van Directeuren der Coevorder Straatweg maatschappij dd 18 December d.a.v.;

Gelet op art. 23 van het Reglement op de waterleidingen in deze Provincie (Provinciale Bladen Nos. 30 van 1868, 29 van 1869, 40 van 1879, 69 van 1887 en 49 van 1894);

 

                                                                                              Is besloten:

 

Aan den adressant en zijne rechtverkrijgenden tot wederopzeggens toe en met behoud van rechten van derden vergunning te verlenen tot het behouden der aangevraagde, reeds gelegde brug ter plaatse onder de volgende voorwaarden:

(fiat insertio van de voorwaarden 1 tot en met 7 hierin liggende gemerkt I )

Afschrift dezer te doen toekomen aan:

 

Directeuren der Coevorder Straatweg maatschappij ter informatie.

 

                                                                                              Voor extract conform

                                                                              De Griffier der Staten van Drenthe.

                                                                                              (onleesbare handtekening)

 

Aan de Heeren

Directeuren der Coevorder

Straatweg Maatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1 De brug moet liggen tegen perceel Sectie H nommer 266 met het midden op ongeveer 3.00 Meter uit de westelijke scheiding van dit perceel.
 2. 2e. De brug mag geen mindere vrije doorstroomingswijte hebben dan 1,95 Meter, terwijl de as der doorstroomingsopening moet samenvallen met de as van de waterleiding en de onderkant van de liggers niet lager mag zijn dan 0.05 Meter boven den daar ter plaatse voorkomenden hoogsten waterstand.
 3. 3e. De landhoofden moeten behoorlijk beschoeid, goed aangevuld en de glooingen van de waterleiding behoorlijk met stapel zoden of rijshout daartegen aangesloten zijn.
 4. 4e.De werken worden door den concessionaris of zijne rechtverkrijgenden uitgevoerd en onderhouden ten genoege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden.
 5. 5e. Wanneer aan Gedeputeerde Staten van Drenthe blijkt, dat in het onderhoud niet naar behooren wordt voorzien, of wel dat in het algemeen belang de opruiming of verandering in de afmetingen van het uitgevoerde werk wordt noodig geacht, brent de concessionaris of zijne rechtvekrrijgenden binnen ééne

maand na de dagteekening der daartoe strekkende aanschrijving van Gedeputeerde

Staten alles weder in denzelfden toestand waarin het betrokken leidinggedeelte voor den brugaanleg verkeerde of brengt hij alle voorgeschreven wijzigingen aan

het uitgevoerde werk aan, zonder daarvoor eenige aanspraak op schadevergoeding

te kunnen maken.

 1. 6e. Deze vergunning wordt niet geacht te zijn ingegaan voor den concessionaris door bemiddeling van Burgemeester en Wethouders van de

gemeente Coevorden bij Gedeputeerde Staten van Drenthe kosteloos is ingediend eene verklaring op zegel waarbij de concessionaris zich zoo voor zich zelf als voor zijne rechtverkrijgenden verbindt de gestelde voorwaarden te zullen naleven.

 1. 7e. Deze vergunning vervalt wanneer daarvan geen gebruik is gemaakt binnen

één jaar na hare dagteekening of het voorwerp volgens de 5de voorwaarde is opgeruimd.

 

 

 

 

 

Proviciaal Bestuur van Drenthe

No 43

                                                                                                                             Assen 1 Maart 1901

                               De Gedeputeerde Staten der provincie Drenthe.

Gelezen een adres dd 30 Juli 1900 van Hendrik Wegman van Tarel te Coevorden, met medeonderteekening van J.H.van der Scheer te Kleine Scheer gemeente Coevorden, houdende verzoek om vergunning tot het behoud van een door hem gelegde brug over de waterleiding genaamd ,,de Groote Ruimsloot door het Moer”, gemeente Coevorden, tegen perceel Sectie H nr 279 dier gemeente, ten behoeve van uitweg voor de perceelen Sectie H no 75,76 en 77 dier gemeente; benevens de daarop ingewonnen berichten van Burgemeester en Wethouders van Coevorden dd 20 Augustus 1900 no 422, van den Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Drenthe dd 22 jsanuari j.l. no 77 en bijlage en van Directeuren der Coevorder Straatweg maatschappij dd 20 dezer;

Gelet op art. 23 van het Reglement op de waterleidingen in deze Provincie (Prov. Bladen nos 30 van 1868, 29 van 1869, 40 van 1879, 69 van 1887 en 49 van 1894);

 

                                                                                              Is besloten:

 

Aan den adressant en zijne rechtverkrijgenden tot wederopzeggens toe en met behoud van rechten van derden vergunning te verlenen tot het behoud van de door hem reeds gelegde brug te verleenen onder de volgende voor waarden

 

 

Aan de Heeren

Directeuren der Coevorder

Straatweg Maatschappij

 

 

 

 1. 1 De brug liggnde over de bovenvermelde waterleiding tegen perceel Sectie H nommer 279 der gemeente Coevorden met het midden op ongeveer 10.50 Meter ui de oostelijke scheiding van gemeld perceel kan voorlopig op de bestaande doorstroomingswijdte van 1.85 M behouden worden, doch de bovenbouw der brug moet ongeveer 0,15 M hoger gelegd worden, zodanig, dat de onderkant van de liggers niet lagwer komt te liggen dan 0.05 Meter boven den daar ter plaatse voorkomende hoogste waterstand.

Aan de brug mag behoudens het voorgaande en behoudens het onderhoud van beschoeiing en dek, niets worden hersteld en mag daaraan niets geschieden wat de doorstroomings capaciteit zou kunnen verminderen; zoodra zij echter, ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden, in niet voldoenden toestand verkeert, zal zij worden vervangen door eene nieuwe brug, voldoende aan de hieronder sub 2; 3; en 4 vermelde bepalingen.

Mochten Gedeputeerde Staten in het openbaar belang die vervanging vroeger nodig oordeelen dan is de concessionaris of zijn rechtverkrijgenden verplicht haar binnen eene maand na dagteekening der daartoe strekkende aanschrijving te doen plaats hebben.

            2e  De Nieuwe brug wordt gelegd op dezelfde plaats, waar de brug ter wier vervanging zij strekt, gelegen is, verkrijgt geen mindere doorstroomingswijdte dan 1.95 Meter, terwijl de as der doorstroomongs opening moet samen vallen met de as van de waterleiding en de onderkant van de liggers niet lager mag zijn dan 0,05 Meter boven den daar ter plaatse voorkomende hoogsten waterstand.

 1. 3e. De landhoofden worden behoorlijk beschoeid, goed aangevuld en de glooiingen van de waterleiding behoorlijk met stapel zoden of rijshout daartegen aangesloten.
 2. 4e.De sub 2e vermelde brug wordt gemaakt en van af den dag waarop die gelegd is, door den concessionaris of zijne rechtverkrijgenden onderhouden ten genoege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden.
 3. 5e. Wanneer aan Gedeputeerde Staten van Drenthe blijkt, dat in het onderhoud niet naar behooren wordt voorzien, ofwel dat in het algemeen belang de opruiming of verandering in de afmetingen van het uitgevoerde werk wordt noodig geacht, brengt de concessionaris of zijne rechtverkrijgenden binnen ééne maand na de dagteekening der daartoe strekkende aanschrijving van Gedeputeerde Staten alles weder in denzelfden toestand waarin het betrokken leidinggedeelte voor den brugaanleg verkeerde of brengt hij alle voorgeschreven wijzigingen aan het uitgevoerde werk aan, zonder daarvoor eenige aanspraak op schadevergoeding te kunnen maken.
 4. 6e. De vergunning wordt niet geacht te zijn ingegaan voor den concessionaris door bemiddeling van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden bij Gedeputeerde Staten van Drenthe kosteloos is ingediend eene verklaring op zegel, waarbij de concessionaris zich zoo voor zich zelf als voor zijne rechtverkrijgenden verbindt de gestelde voorwaarden te zullen naleven.
 5. 7e. Deze vergunning vervalt wanneer daarvan geen gebruik is gemaakt binnen

één jaar na hare dagteekening of het voorwerp volgens de 5de voorwaarde is opgeruimd.

 

                Afschrift dezer te doen toekomen aan:

                a – c enz.

                d Directeuren der Coevorder Straatweg maatschappij ter informatie

                                                                                              De Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

                                                                                              (onleesbare handtekening)   Voorzitter

                                                                                              (onleesbare handtekening)    Griffier

 

 

Proviciaal Bestuur van Drenthe

No 43

                                                                                                                             Assen 1 Maart 1901

                               De Gedeputeerde Staten der provincie Drenthe.

Gelezen een adres dd 30 Juli 1900 van Berens Batten Landbouwer te Pikveld gemeente Coevorden, mede in zijn hoedanigheid als voogd over den minderjarigen Harm Loos, houdende verzoek om vergunning tot het leggen van eene  brug over de waterleiding genaamd ,,de groote ruimsloot door het Moer”, in de gemeente Coevorden, tegen perceel Sectie H nr 292 tegen over perceel Sectie H no 140 van de zelfde gemeente, benevens de daarop ingewonnen berichten van Burgemeester en Wethouders van Coevorden dd 30 Juli 1900 no 397, van den Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Drenthe dd 22 januari j.l. no 76 en bijlage en van Directeuren der Coevorder Straatweg maatschappij dd 20 dezer;

Gelet op art. 23 van het Reglement op de waterleidingen in deze Provincie (Prov. Bladen ns 30 van 1868, 29 van 1869, 40 van 1879, 69 van 1887 en 49 van 1894);

 

                                                                                              Hebben besloten:

 

Aan den adressant, mede in zijn voormelde hoedanigheid en zijne rechtverkrijgenden tot wederopzeggens toe en met behoud van rechten van derden de gevraagde vergunning te verlenen voor waarden

 

 

 

Aan de Heeren

Directeuren der Coevorder

Straatweg Maatschappij

 

 

 

 

 

 1. 1 De brug moet gelegd worden tegen perceel Sectie H no 292 tegenover perceel Sectie H no 140 der gemeente Coevorden met het midden op ongeveer 13.00 Meter uit de verlengde oostelijke scheiding van laatst gemeld perceel .

De ruim 225 Meter meer bovenwaards in de leiding tegen het perceel no 292 aanwezige brug moet geheel worden opgeruimd, zoodra de in vorige alinea bedoelde brug is voltooid.

            2e  De Nieuwe brug, die geen tusschen steunpunten, zooals tusschenjukken, pijlers etc. mag krijgen, verkrijgt geen mindere doorstroomingswijdte dan 1.00 Meter, terwijl de as der doorstroomings opening moet samenvallen met de as van de waterleiding en de onderkant van de liggers niet lager mag zijn dan 0,05 Meter boven den daar ter plaatse voorkomende hoogsten waterstand.

 1. 3e. De landhoofden worden behoorlijk beschoeid, goed aangevuld en de glooiingen van de waterleiding behoorlijk met stapel zoden of rijshout daartegen aangesloten.
 2. 4e.De werken de sub 1e bedoelde opruiming daaronder begrepen, worden door den concessionaris of zijne rechtverkrijgenden uitgevoerd en onderhouden ten genoege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden.
 3. 5e. Wanneer aan Gedeputeerde Staten van Drenthe blijkt, dat in het onderhoud niet naar behooren wordt voorzien, ofwel dat in het algemeen belang de opruiming of verandering in de afmetingen van het uitgevoerde werk wordt noodig geacht, brengt de concessionaris of zijne rechtverkrijgenden binnen ééne maand na de dagteekening der daartoe strekkende aanschrijving van Gedeputeerde Staten alles weder in denzelfden toestand waarin het betrokken leidinggedeelte voor den brugaanleg verkeerde of brengt hij alle voorgeschreven wijzigingen aan het uitgevoerde werk aan, zonder daarvoor eenige aanspraak op schadevergoeding te kunnen maken.
 4. 6e. De vergunning wordt niet geacht te zijn ingegaan voor den concessionaris door bemiddeling van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Coevorden bij Gedeputeerde Staten van Drenthe kosteloos is ingediend eene verklaring op zegel, waarbij de concessionaris zich zoo voor zich zelf als voor zijne rechtverkrijgenden verbindt de gestelde voorwaarden te zullen naleven.
 5. 7e. Deze vergunning vervalt wanneer daarvan geen gebruik is gemaakt binnen

één jaar na hare dagteekening of het voorwerp volgens de 5de voorwaarde is opgeruimd.

 

                Afschrift dezer te doen toekomen aan:

                a – c enz.

                d Directeuren der Coevorder Straatweg maatschappij ter informatie

                                                                                              De Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

                                                                                              (onleesbare handtekening)   Voorzitter

                                                                                              (onleesbare handtekening)    Griffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciaal Bestuur Van Drenthe

 

Men gelieve bij aanhaling

Dezes den Datum en het nommer

Uit te drukken

            ======                                                        

                                                                                  Assen, den 30 October 1903

No 73.

 

 

 

 

 

Tolheffing straatweg

Coevorden Ellenbeek

 

 

            Wij hebben de eer U hierbij te doen toekomen een afschrift van het koninklijk besluit van 19 Oktober 1903 no 47, waarbij aan U voor de tijd van drie jaren, ingaande 1 Mei 1904 concessie wordt verleend tot tolheffing op den weg tusschen Coevorden en de Ellenbeek (Gemeente Schoonebeek) onder de bestaande voorschriften en met bepaling, dat aan het thans geldende tarief zal worden toegevoegd:

             Voor een rijwiel……………………….f 0.01

              Voor een motorrijwiel ……………….f 0.025

              Voor een motorrijtuig………………...f 0.05

            Onder mededeeling dat het bepaalde bij art. 1 onzer resoluties van 27 December 1879 no 32 en 22 Januari 1886 no 8 voor het nieuwe heffings tijdvak van kracht blijft, verzoeken wij u er zorg voor te dragen dat van de bij het gemeld Koninklijk besluit in het bestaande tarief aangebrachte aanvulling melding wordt gemaakt op de aan elk der beide tolhuizen en in de nabijheid van den bijboom geplaatste borden waarop de tarieven zijn aangegeven.

 

                                               Gedeputeerde staten van Drenthe,

                                                                       (onleesbare handtekening) Voorzitter.

                                                                       (onleesbare handtekening) Griffier

 

Aan

Heeren Directeuren

Der Coevorder Straat

Wegmaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciaal Bestuur Van Drenthe

 

No 58                                                 EXTRACT uit de notulen van

---------                                                   het verhandelde bij Gedeputeerde Staten

Bij de aanhaling dezes den datum                    der Provincie DRENTHE

En het nommer uit te drukken.

 

 

                                                                                       ASSEN, den 23 Juni 1899

 

 

Gelet op ’t gerapporteerde, ingevolge commissoriaal van 26 Mei j.l. nrs 1403, 2657, 2708, 2724 (2e afd) ten aanzien van eenadres van Jan van der Linde en Jan Essing, beide postboden te Dalen, die daarbij onder mededeeling dat de bodeloop Dalen – Schoonebeek, via Coevorden beurtelings door hen moet worden uitgevoerd, wat zij tot verlichting van de uitoefening van dien dienst een rijwiel hebben aangeschaft, dat zij tot 1 Mei j.l. steeds zijn vrijgesteld geweest van het betalen van tolgelden, doch thans door de tolgaarders te Pathuis en Pikveld worden aangemaand tot het betalen van het volle tolgeld, dat zij vermeenen dat iemand bij de posterijen in de uitoefening van zijn dienst vrijgesteld was van het betalen van tolgelden aan de tolhekken te Pathuis en Pikveld;

            Als mede de daarop ingewonnen berichten van Burgemeester en Wethouders van Coevorden, Schoonebeek en van Directeuten der Coevorder Straatweg maatschappij, dd 18, 20 en 19 Mei j.l. no 273, 123 en zonder no;

 

                                                                       Is besloten:

 Adressanten, met het oog op de slotbepaling van het tarief, behoorende bij het Koninklijk besluit van 15 December 1879 no 18 voor de tolheffing op den onderwerpelijken weg en luidende: de geschillen tusschen tolplichtigen en tolgaarders of tol pachters over de betaling van tolgelden zullen worden beslist door de Directie over den weg, behoudens beroep op Gedeputeerde Staten, met hun verzoek bij afschrift dezer te verwijzewn naar voormelde Directie.

            `Mede afschrift dezer te doen toekomen aan directeuren de Coevorder straatweg maatschappij tot informatie.

                                                                       Voor extracts conform

                                                                       De Griffier der Staten van Drente,

                                                                       (onleesbare handtekening)

 

 

Aan

Heeren Directeuren

Der Coevorder Straat

Wegmaatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciaal Bestuur Van Drenthe

 

Men gelieve bij aanhaling

Dezes den Datum en het nommer

Uit te drukken

            ======                                                        

                                                                                  Assen, den 7 April 1905

No 36.

 

Versmalling van de kunst

Baan van enkele met pro.

Vinciaal subsidie aange.

Legde kunstwegen in Drenthe.

 

                  Nadat ons van ter zijde te ooren was gekomen dat op enkele van proviciaal subsidie aangelegde kunstwegen in deze provincie, versmalling der kunstbaan had plaats gehad, droegen wij aan den Ingenieur van den provincialen waterstaat in Drenthe op dit punt na te gaan en om ons bij het verslag van zijn onderzoek zijn gevoelen mede te deelen of en zo ja in welken zin daartegen dient te worden opgetreden.

                  Blijkens het thans van dien Ambtenaar ontvangen verslag heeft dat onderzoek van 2 tot en met 24 Februari en van 28 Februari tot en met 2 Maart j.l. plaats gehad en zich uitgestrekt tot den weg

 

1 de straatweg van Coevorden naar de Ellenbeek voor zoover in de gemeente Schoonebeek gelegen waarvan het onderhoud bij Uwe maatschappij is terwijl volgens den Ingenieur de breedte van de kunstbaan, met inbegrip van ter weerszijden twee kantlagen, is vatsgesteld voor den weg sub 1 op 2.75 meter

Het onderzoek heeft uitgewezen:

                  Dat op de wegen hiervoor genoemd sub 1 enz vakjes voorkomen, waar de kunstbaan smaller is, zij het ook in onbetenende mate, dan zij blijkens het voorgaande moeten zijn op den weg:

Sub 1 op twee vakjes ter lengte resp. van 15 en 6 Meter tusschen de afstandspalen 111/2 en 12 en 121/2 en 13 waar de verhardingsbreedte 7 a 8 cm te smal is;

 

Dat op de wegen genoemd hiervoor sub 1 enz. in plaats van twee kantlagen op verschillende plaatsen meerdere kantlagen zijn aangebracht, zelfs tot 4 a 5 ter weerszijden van den weg, tengevolge waarvan de tusschen bestrating, die het eigenlijke voor het erkeer bestemde rijvlak van de kunstbaan vormt op enkele dier plaatsen is versmald zelfs met 30 en meer cm dergelijke plaatsen komen voor op den weg.

 

Sub c tot een gezamenlijke lengte van +/_ 500 Meter Op den weg hiervoor sug c genoemd droeg, behoudens eene enkele uitzondering, geen der afstands palen een leesbaar nummer.

 

Met referte aan dien uitslag hebben wij de eer U te verzoeken U in ’t vervolg bij toekomstige verstratingen van versmalling der kunst baan te onthouden en te bevorderen dat daarbij die baan weder op de normale breedte wordt gebtacht en om ook overgens met de opmerkingen des Ingenieurs toekomstig rekening te houden eindlijk om ons binnen een jaar na dagtekening dezer te berichten wat in die richting Uwerzijds is geschied.

 

                                                           Gedeputeerde Staten van Drenthe,

                                                                       (onleesbare handtekening) Voorzitter

                                                                       (onleesbare handtekening) Griffier

 

 

Provinciaal Bestuur Van Drenthe

 

No 92                                                 EXTRACT uit de notulen van

---------                                                   het verhandelde bij Gedeputeerde Staten

Bij de aanhaling dezes den datum                    der Provincie DRENTHE

En het nommer uit te drukken.

 

 

                                                                                       ASSEN, den 20 Juli 1906

 

Gelezen het adres van G.Meijer te Pikveld pachter van tol no 1 op den straatweg Coevorden – Ellenbeek d.d. Juni l.l. daarbij van het College inlichtingen vragende of het vervoer van turf gestoken of gesneden op eigen en gehuurde gronden tot eigen gebruik bestemd tol kan worden geheven benevens het daarop, ter voldoening aan de kant beschikking van den Voorzitter van het College dd 9 Juli l.l. no 3092/1459 ingewonnen bericht van de directie der Coevorder straatweg maatschappij, (zonder dagtekening, ter griffie ingekomen 17 dezer);

 

                                                                                  Is besloten:

 

            Adressant voor beschikking op zijn adres bij afschrift dezer mede te deelen dat, vermits krachtens het bepaalde aan het slot van het Koninklijk besluit van 15 December 1879 no 18, waarbij het tarief waarnaar op bedoelden weg tol geheven wordt is vastgesteld, geschillen tusschen tolplichtigen en tolgaarder of tolpachter over de betaling van tolgelden zullen worden beslist door de Directie over den weg, behoudens beroep op Gedeputeerde Staten, hij zich tot het verkrijgen der door hem gevraagde inlichtingen tot de bedoelde Directie zal hebben te wenden en dat, wanneer er over de door de Directie in deze zaak te neemen beslissing tusschen adressant en tolplichtigen geschil mocht ontstaan, partijen bij het Cllege in beroep kunnen komen.

 

            Mede afschrift dezer te doen toekomen aan directeuren de Coevorder straatweg maatschappij tot informatie.

                                                                       Voor extracts conform

                                                                       De Griffier der Staten van Drente,

                                                                       (onleesbare handtekening)

 

 

 

 

Aan

De Ditectie der Coevorder

Straatweg maatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

904                                                                                                                                                        N°. 6.

PROVINCIAAL BLAD

VAN

N°. 6. Circulaire van GEDEPUTEERDE STATEN d.d. 8 April 1904 no. 8, aan de Besturen over de onderscheidene kunstwegen, alsmede aan Burgemeester en Wethouders der verschillende gemeenten in Drenthe, betreffende legitimatiekaarten voor de ambtenaren van den provincialen waterstaat in die provincie.

De legitimatiekaart voor de ambtenaren van den provincialen waterstaat in Drenthe, waarvan wij U het model mededeelden bij onze, niet in het Provinciaal Blad opgenomen, circulaire van 12 Augustus 1887 no. 2, heeft in de practijk tot eenige bezwaren geleid. In zijn ter zake aan ons uitgebracht rapport merkt de Ingenieur van dien waterstaat dienaangaande het volgende op.

"Het is voorgekomen, dat ambtenaren van den provincialen waterstaat, vergezeld van derden, die hen bij opnemingen behulpzaam moesten zijn, bij het passeeren van een tolboom, bezwaar ontmoetten in het genot van den tolvrijdom, omdat de legitimatiekaart spreekt van zoodanigen vrijdom "voor zich zelf", waaruit werd afgeleid, dat tol moet worden betaald voor het gebezigde vervoermiddel, met het oog op de den ambtenaar vergezellende personen.

"Het komt mij voor dat deze opvatting niet de juiste is. Immers het in dienst gebezigde vervoermiddel is vrij van tol; de reizende ambtenaar is voor zijn persoon geen tol verschuldigd, personen zijn aan geen tolgeldheffing onderworpen, wel de door hen gebezigde vervoermiddelen en deze zijn in casu vrij; het is dus voor het genot van tolvrijdom onverschillig door wie die dienstvervoermiddelen bezet worden, buiten de betrokken ambtenaren.

"Ook werd er wel eens geinformeerd of rijtuig en paarden waarmede de reis werd gedaan, het eigendom waren van den betrokken ambtenaar! De legitimatiekaart spreekt van "zijne paarden zijne rijtuigen."

"Eindelijk werd er wel eens op gewezen sedert het jaar van uitreiking der kaart, verscheidene jaren reeds verloopen waren en uit dien hoofde twijfel geopperd t.a.v. de rechtmatigheid van aanspraken op tolvrijdom."

Ter tegemoetkoming aan die bezwaren, hebben wij, bij besluit van heden, het bestaande model vervangen door het nieuwe model, dat Gij hierachter in afdruk gevoegd zult vinden en waarheen wij kortheidshalve verwijzen, terwijl wij voorts hebben bepaald dat de legitimatiekaarten voor 5 jaren zullen gelden.

Met referte aan onze, mede niet in het Provinciaal Blad opgenomen, circulaire van 25 April 1879 no. 12 en aan de bovengenoemde van het jaar 1887, hebben wij de eer U te verzoeken de tolgaarders of pachters van de onder Uw beheer staande wegen met dat nieuwe model in kennis te stellen, tot welk einde eenige losse exemplaren, gemakshalve hierbij gaan.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

HOMAN,       Voorzitter.

G. W. VAN DER FELTZ, Griffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij ondergetekenden J. H. Loos en G. Berends Concessionarissen der Coevorder straatweg maatschappij wonende te Weijerswold Gem Coevorden, bekennen door dezen of recht en deugdelijke schuldig te zijn aan de Hervormde Diakonie der gemeente Coevorden eene som van

Elf honderd Gulden

Welke wij aannemen te verrenten tegen 4 % in ’t jaar en te restitereieren wanneer drie maanden te voren hiervan afzegging zal zijn gedaan.

Coevorden 1 Mei 1800 een en tachtig

Zegge f 1100,=

 

Goedt voor Elf honderd Gulden

 1. H. Loos

Goed voor elf honderd Gulden

 1. Berends

 

www.oud-schoonebeek.nl